Regulatory przepływu gazu

856-HYPO Hypoxia Chamber

Propozycja szczelnej komory rękawicowej do prowadzenia badań w automatycznie kontrolowanej atmosferze hipoksji, z regulacją poziomu CO2, O2 i temperatury . Propozycja idealna do prowadzenia badań nad komórkami nowotworowymi Więcej

SERIA 855- Komora do pracy w kontrolowanej atmosferze beztlenowej

Najprostsze w tej grupie komory serii 855- wyposażone są w układ oczyszczania atmosfery z tlenu oraz wilgoci. Tzw. ogrzewacz katalityczny wspomaga oczyszczanie z tlenu cheap jerseys China do poziomu rzędu do poziomu rzędu 10ppm. Dla aplikacji bardziej wymagających producent proponuje także moduł 800-ONEG pozwalający na usunięcie resztkowych ilości tlenu, nawet do poziomu 10-20 ppb. Reakcja wiązania tlenu odbywa się z wykorzystaniem mieszanki gazu obojętnego z wodorem ( w ilości 10%).  Katalizator palladowy aktywuje w temperaturze 35-39ºC redukcję tlenu, a tworzona para wodna usuwana jest w cyrkulacji przez sita molekularne. Pojemniki z wkładami sit molekularnych umieszczone są na tylnej ścianie komory głównej. Przezroczysta obudowa pozwala dodatkowo oceniać wizualnie stan wkładu osuszającego.

Ogrzewacz katalityczny cheap jerseys China poza właściwością usuwania tlenu ( w obecności domieszki wodoru w gazie obojętnym), podtrzymuje temperaturę gazu na poziomie 35- 39ºC. Zapewnienie właściwych warunków inkubacji czyni komorę atrakcyjną dla badań kultywacji komórek w warunkach anaerobowych. Więcej

Simplicity-888 ( w pełni zautomatyzowana komora anaerobowa)

Dla bardziej wymagających klientów, producent przygotował cheap nfl jerseys propozycję, z automatyczną kontrolą atmosfery anaerobowej Simplicity-888/EXP. System cheap nfl jerseys kontroli oparty o cheap nfl jerseys PLC, z wielofunkcyjnym cheap nfl jerseys interfejsem wbudowany jest w osłonę cheap nfl jerseys górną. Komora automatycznie utrzymuje ciśnienie w komorze głównej oraz śluzie. Użytkownik może zaprogramować liczbę cykli przedmuchiwania komory gazem obojętnym lub mieszanką anaerobową, cheap nfl jerseys uruchamianie cheap nfl jerseys procesu cheap nfl jerseys osuszania atmosfery, funkcję wstrzymania ciśnienia. Z poziomu programowego użytkownik ma dostęp także cheap nfl jerseys do funkcji opróżniania komory wstępnej. Uzupełnianie gazem obojętnym po opróżnieniu komory odbywa się automatycznie. Więcej

890-THC i 890-THC/DT (komora z regulacją temperatury i wilgotności)

Komora rękawicowa serii 890-THC zaprojektowana z myślą o aplikacjach cheap jerseys wymagających prowadzenia badań w kontrolowanej atmosferze anaerobowej, z regulacją temperatury Wholesale Jerseys Online – Cheap & Free Shipping From China oraz dodatkowo wilgoci. Osuszanie może odbywać się poprzez dopuszczenie gazu obojętnego lub jak w modelu 890-THC/DT, z wykorzystaniem jednostki osuszającej- wkładów z sitami molekularnymi. Regulacja wilgotności, z dokładnością +/- 2% Rh. Temperatura regulowana jest w C lub F. jednostka termoregulacji oparta na układzie Peltiera pozwala na zachowanie dokładności regulacji temperatury +/-2C. cheap jerseys nfl Regulacja temperatur możliwa w zakresie Auston Matthews jersey mens od 16 do 44C. Więcej

850-NB Nitrogen Dry box

Szczelna komora rękawicowa do pracy w atmosferze gazu obojętnego, z modułem osuszania atmosfery.850-NB

W odróżnieniu od komór serii 855- nie jest standardowo wyposażona w moduł usuwania tlenu. Możliwe jest wyposażenie komory w system 800-HEATER/ 800-PC celem uzyskania atmosfery anaerobowej.

W pierwotnym przeznaczeniu komora zaprojektowana do pracy warunkach obniżonej wilgotności. System sit molekularnych zamontowanych na zewnątrz komory skutecznie usuwa nadmiar wilgoci. Więcej