Archiwum ‘POMPY DOZUJĄCE NEW ERA SYRINGE PUMP SYSTEMS, USA’ Kategoria:

Programowalna pompa do mikroprzepływów NE-1002X

Jednostrzykawkowa pompa NE-1002X zapewnia precyzyjne dozowanie przy minimalnych wydatkach. Jest w pełni programowalna.

Cechy charakteryzujące pompę do mikroprzepływów NE-1002X:

 • akceptuje jedna strzykawkę o pojemności do 60ml (lub 140 ml – wypełnioną do 120 ml)
 • przesuw tłoka na krok: 4,252232 nanometrów
 • regulacja wydatku w zakresie od 0,008 nl/h (strzykawka o poj. 0,5 µl) do 2545 µl/min (strzykawka o poj. 140 ml)
 • dokładność dozowania +/-0,5%, powtarzalność +/-0,2%
 • niewielkie rozmiary (wymiary podstawy – 22,86 cm x 14,61 cm), waga – 1,63 kg
 • pompa dostępna także w wersji dwustrzykawkowej NE-4002X
 • posiada wszystkie funkcje programowe pomp serii NE-1000, takie jak:
  • możliwość zaprogramowania przepływu (wydatku) i /lub wielkości pojedynczej dawki,
  • programowanie do 41 kroków obejmujących pracę przy ustalonym wydatku, zmiany wielkości przepływu, ustawianie dawek do wydozowania, programowanie przerw, odpowiedzi na sygnały  zewnętrzne oraz sygnalizację dźwiękową
  • możliwość pracy w sieci do 100 pomp monitorowanych i sterowanych z jednego komputera

 

Specjalne zastosowanie pomp NE-1002X

Dwie pompy można połączyć kablem komunikacyjnym w układ DUAL NE-1002X, w którym pompy pracują naprzemiennie (kiedy jedna z pomp pracuje w trybie tłoczenia, druga – w trybie zasysania). Układ DUAL NE-1002X pozwala na uzyskanie przepływu ciągłego. Dwie niezależne pompy(połączone kablem mogą tworzyć także układ dualny, w którym obie pompy pracują w identycznym trybie (jedna pompa naśladuje operacje drugiej).

Możliwe jest, za dodatkową opłatą, wyposażenie pompy w nakładkę programową FW-1-X2, która pozwala na programowanie większej liczby kroków (340 zamiast 41) i zwiększoną szybkość transmisji /baud rate/.

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-1002X dla różnych pojemności strzykawek BD

Rozmiar strzykawki
Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 14,59 nl/h 38,92 µl/min
5 ml 94,95 nl/h 253,4 µl/min
10 ml 137,6  nl/h 367,0 µl/min
20 ml 239,7 nl/h 639,7 µl/min
60 ml 467,0 nl/h 1246,0 µl/min

 

Pompa jednostrzykawkowa NE-500 w wersji OEM (przeznaczona do zabudowy)

Pompy strzykawkowe NE-500 oferowane w wersji OEM nie posiadają panelu sterującego i programowanie parametrów pracy może się odbywać tylko z jednostki zewnętrznej (np. komputera).Cechy charakterystyczne pomp serii NE-500:

 • stworzone dla automatyzacji procesów
 • mogą być sterowane z komputera lub pracować jako samodzielne jednostki (z dodatkiem zestawu startowego, np. OEM – Starter KIT)
 • praca w trybie tłoczenia i zasysania
 • możliwość korzystania z wszystkich funkcji programowych pomp serii NE-1000: do 41 kroków programowych obejmujących zmiany przepływu (wydatku), nastawy wielkości dawki / dozy, przestoje / pauzy, odpowiedzi na sygnały z urządzeń zewnętrznych, sygnalizacja dźwiękowa.
 • jednostki mogą być integrowane w sieć obejmującą do 100 pomp i sterowane z jednego komputera
 • dokładność dawkowania +/- 1%
 • akceptują strzykawki o poj. 60 ml (lub 140 ml częściowo wypełnione)
 • wydatek od 0,73 µl/h (strzykawka BD o poj. 1 ml) do 1699 ml/h (strzykawka BD o poj. 60ml)
 • jednostki mogą być integrowane w sieć obejmującą do 100 pomp i sterowane z jednego komputera
 • siła tłoczenia: 15 lbs dla maksymalnych prędkości przepływu i ok. 35 lbs dla niskich prędkości
 • brak funkcji wykrywania przeciążenia silnika (w taką funkcję wyposażony jest model NE-501)
 • dostępne są także pompy w wersji wysokociśnieniowej NE-510 (siła tłoczenia ok. dwa razy większa niż w wersji NE-500 przy tych samych prędkościach) oraz pompy NE-501L i NE-510L  (wersja „long chassis” – dłuższa podstawa pompy dostosowana do  strzykawek o pojemności 140 ml)
 • pompy dostępne są także w wersji dwustrzykawkowej NE-4500

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-500 dla różnych pojemności strzykawek BD

Rozmiar strzykawki
Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 0,73 µl/h 53,07 ml/h
5 ml 4,748 µl/h  345,5 ml/h
10 ml 6,876 µl/h 500,4 ml/h
30 ml 15,4 µl/h 1120 ml/h
60 ml 23,35 µl/h 1699 ml/h

 

Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa NE-8000

Współpracuje z jedną strzykawką o pojemności do 140 ml lub 200 ml (częściowo wypełnioną).

Jej siła tłoczenia wynosi do 200 lbs przy minimalnym wydatku i 100 lbs przy maksymalnym wydatku.

Zakres przepływu zależy od rozmiaru zamontowanej strzykawki, np. dla strzykawki BD o poj. 1ml minimalny wydatek wynosi 1,733 µl/h, natomiast maksymalny wydatek dla strzykawki Monoject o poj. 140 ml wynosi 340,6 ml/min.

Optymalne wymiary obudowy pozwalają na oszczędność miejsca w laboratorium (wymiary podstawy – 28,58 cm x 15,56 cm, wysokość – 16,19 cm). Waga pompy – 3,55 kg.

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-8000 dla różnych pojemności strzykawek BD  

Pojemność strzykawki Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 1,733 µl/h 312,4 ml/h
5 ml 11,28 µl/h 2034 ml/h
10 ml 16,34 µl/h 2946 ml/h
30 ml 36,57 µl/h 109,9 ml/min
60 ml 55,47 µl/h 166,7 ml/min

Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa NE-1010

Pompa NE-1010 współpracuje z jedną strzykawką o pojemności do 60 ml lub 140 ml (częściowo wypełnioną – do 120 ml).

W porównaniu do pomp NE-1000  pompa serii NE-1010:

 • wytwarza około dwukrotnie większą siłę tłoczenia przy identycznych wydatkach. Przy maksymalnym wydatku ta siła wynosi 18 lbs (8,16 kg) oraz 100 lbs (45,36 kg) przy niskim wydatku, np. 10 ml/h.
 • jej maksymalna szybkość przepływu (wydatek) jest znacznie większa ( wydatek pompy NE-1010 od 1,459 µL/h dla strzykawki BD o poj. 1 ml do 6120 ml/h dla strzykawki BD o poj. 60 ml oraz do 208,3 ml/min dla strzykawki Monoject o poj. 140 ml).

 

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-1010 dla różnych pojemności strzykawki BD

Pojemność strzykawki Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 1,459 µl/h 191,1 ml/h
5 ml 9,495 µl/h 1244 ml/h
10 ml 13,76 µl/h 1802 ml/h
30 ml  30,79 µl/h 4035 ml/h
60 ml 46,7 µl/h  6120 ml/h

 

Pompa dwustrzykawkowa NE-4500 w wersji OEM (przeznaczona do zabudowy)

Pompy strzykawkowe oferowane w wersji OEM nie posiadają panelu sterującego. Programowanie parametrów pracy odbywa się z jednostki zewnętrznej (np. komputera). Pompa może pracować jako samodzielna jednostka z dodatkiem zestawu startowego, np. OEM – Starter KIT).

 

 

Charakterystyka pomp NE-4500 w wersji OEM

 • w pełni programowalne
 • praca w trybie tłoczenia i zasysania
 • możliwość korzystania z wszystkich funkcji programowych pomp serii NE-1000: do 41 kroków programowych obejmujących zmiany wydatku, nastawy wielkości dawki, przestoje, odpowiedzi na sygnały z urządzeń zewnętrznych, sygnalizacja dźwiękowa.
 • dokładność dawkowania +/- 1%
 • akceptują strzykawki o poj. 60 ml (lub 140 ml dla wersji „long chassis”)
 • wydatek od 1.459 µl/h (strzykawka BD o poj.1 ml) do 102 ml/min (strzykawka BD o poj. 60ml) i 208,3 ml/min dla strzykawki Monoject o poj. 140 ml
 • jednostki mogą być integrowane w sieć obejmującą do 100 pomp i sterowane z jednego komputera
 • dostępne są także pompy NE-4501 z możliwością wykrywania przeciążenia silnika, pompy NE-4500L (wersja „long chassis” – dłuższa podstawa pompy dostosowana do strzykawek o pojemności 140 ml) oraz pompy NE-4501L w wersji „long chassis” i z funkcją wykrywania przeciążenia silnika

 

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-4500 dla różnych pojemności strzykawek BD

Rozmiar strzykawki
Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 1,459 µl/h 191,1 ml/h
5 ml 9,495 µl/h  1244 ml/h
10 ml 13,76 µl/h 1802 ml/h
30 ml 30,79 µl/h 2153 ml/h
60 ml 46,7 µl/h 6120 ml/h

 

Programowalna pompa dwustrzykawkowa do mikroprzepływów NE-4002X

Pompa NE-4002X może być stosowana w przypadkach wymagających precyzyjnego dozowania z minimalnym wydatkiem.
Pompa NE-4002X dostępna jest także w wersji jednostrzykawkowej NE-1002X.

Cechy pompy do mikroprzepływów NE-4002X:

 • w pełni programowalna
 • akceptuje dwie strzykawki o pojemności do 60ml (lub 140 ml – wypełnione do 120 ml)
 • przesuw tłoka na krok: 4,252232 nanometrów
 • regulacja wydatku w zakresie od 0,008 nl/h (strzykawka BD o poj. 0,5 µl) do 1246 µl/min (strzykawka BD o poj. 60 ml)
 • dokładność dozowania +/-0,5%, powtarzalność +/-0,2%
 • posiada wszystkie funkcje programowe serii NE-1000
 • możliwość zaprogramowania przepływu (wydatku) i /lub wielkości pojedynczej dawki
 • programowanie do 41 kroków obejmujących pracę przy ustalonym wydatku, zmiany wielkości przepływu, ustawianie dawek do wydozowania, programowanie przerw, odpowiedzi na sygnały  zewnętrzne oraz sygnalizację dźwiękową
 • możliwość pracy w sieci do 100 pomp monitorowanych i sterowanych z jednego komputera
 • zasilacz dostosowany do wersji napięciowej kraju przeznaczenia
 • wykrywanie przeciążenia silnika
 • liniowy wzrost wydatku przy funkcji „ramp”

Specjalne zastosowanie pomp NE-4002X

Połączenie dwóch pomp NE-4002X kablem komunikacyjnym do pracy naprzemiennej ( jedna z pomp pracuje w trybie tłoczenia, druga zasysania) pozwala na stworzenie systemu dualnego (DUAL NE-4002X). System dualny zapewnia przepływ ciągły bez konieczności napełniania strzykawek.

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-4002X dla różnych pojemności strzykawek BD

Rozmiar strzykawki
Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 14,59 nl/h 38,92 µl/min
5 ml 94,95 nl/h 253,4 µl/min
10 ml 137,6  nl/h 367,0 µl/min
20 ml 239,7 nl/h 639,7 µl/min
60 ml 467,0 nl/h 1246,0 µl/min

 

Programowalna pompa dwustrzykawkowa NE-4000

Pompa NE-4000 ma wszystkie funkcje programowe pomp serii NE-1000 ( w pełni programowalne pompy jednostrzykawkowe).
Akceptuje 2 strzykawki o pojemności do 60 ml (możliwy jest montaż strzykawek o różnej pojemności).
Zakres przepływu zależy od rozmiaru zamontowanych strzykawek, np. dla strzykawek BD o poj. 1ml minimalny wydatek wynosi 1,459 µl/h, natomiast maksymalny wydatek dla strzykawek BD o poj. 60 ml wynosi 6120 ml/h (dla strzykawek marki Terumo 7635 ml/h).
Pompy NE-4000 mają łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, a optymalne wymiary pozwalają na oszczędność miejsca w laboratorium (wymiary podstawy 14,6 cm x 22,8 cm).

Funkcje i możliwości programowe pomp strzykawkowych  serii NE-4000

 • realizacja funkcji tłoczenia i zasysania
 • obsługa programowa możliwa z panelu pompy lub z jednostki zewnętrznej, np. z komputera
 • dokładność dozowania +/- 1%
 • jednostka w pełni programowalna, umożliwiająca automatyzację procesu
 • możliwość zaprogramowania przepływu (wydatku) i /lub wielkości pojedynczej dawki
 • programowanie do 41 kroków obejmujących pracę przy ustalonym wydatku, zmiany wielkości przepływu, ustawianie dawek do wydozowania, programowanie przerw, odpowiedzi na sygnały  zewnętrzne oraz sygnalizację dźwiękową
 • możliwość pracy w sieci do 100 pomp monitorowanych i sterowanych z jednego komputera
 • zasilacz dostosowany do wersji napięciowej kraju przeznaczenia
 • wykrywanie przeciążenia silnika

 

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-4000 dla różnych pojemności strzykawek BD

Pojemność strzykawki
Wydatek minimalny Wydatek maksymalny
1 ml 1,459 µl/h 191,1 ml/h
5 ml 9,495 µl/h 1244 ml/h
10 ml 13,76 µl/h 1802 ml/h
60 ml 46,7 µl/h 6120 ml/h

 

Możliwe jest, za dodatkową opłatą, wyposażenie pompy w nakładkę programową FW-1-X lub FW-1-X2. Nakładka FW-1-X zapewnia liniowy wzrost szybkości przepływu przy funkcji „ramp”, a oprogramowanie FW-1-X2, oprócz liniowego wzrostu szybkości przepływu, pozwala także na programowanie większej liczby kroków (340 zamiast 41) i zwiększoną szybkość transmisji /baud rate/.

Dostępne są także inne wersje pompy dwustrzykawkowej NE-4000: pompa do mikroprzepływów NE-4002X oraz pompa NE-4500 w wersji OEM (pod zabudowę).

Specjalne zastosowanie pomp NE-4000
Połączenie dwóch pomp NE-4000 kablem komunikacyjnym do pracy naprzemiennej (jedna z pomp pracuje w trybie tłoczenia, druga zasysania) pozwala na stworzenie systemu dualnego (DUAL NE-4000). System dualny zapewnia przepływ ciągły bez konieczności napełniania strzykawek.

Programowalna pompa ssąco-tłocząca, NE-1000

 

W pełni programowalna pompa jedno strzykawkowa, pracująca w trybie ssania lub tłoczenia. Idealna do aplikacji, gdzie wymagane jest kontrolowane dozowanie w zaprogramowanym krokowo cyklu. Pełna obsługa programowa możliwa także z panelu pompy, a ustawienia programowe przechowywane są w pamięci urządzenia.

Pompa z silnikiem krokowym, pozwala na zachowanie dokładności dozowania +/-1%.

NE-1000

Podstawowe funkcje pompy NE-1000:

 • współpracuje z 1 strzykawką; akceptuje strzykawki od najmniejszych rozmiarów do 60ml, lub 140ml (częściowo wypełnioną)
 • dokładność dozowania +/-1%;
 • praca w trybie tłoczenia lub zasysania (wybór kierunku przepływu klawiszem funkcyjnym);
 • nastawa wydatku (przepływu) w jednej z dostępnych jednostek: ml/hr, ul/hr, ml/min, ml/min- wybór kombinacją klawiszy funkcyjnych
 • możliwość nastawy wielkości dozy  w uL, lub mL
 • pełne programowanie z panelu przedniego, lub z komputera (komunikacja szeregowa kablem komunikacyjnym CBL-PC-PUMP- oraz oprogramowanie : darmowe PumpTerm lub zaawansowane oprogramowanie SyringePumpPro z odpłatną licencją);
 •  w ramach programu użytkownik może ustawić do 41 kroków programowych obejmujących zarówno pracę przy ustalonym wydatku, zmiany przepływu, nastawy wielkości dawki/dozy, przestoje/ pauzy, ewentualne odpowiedzi na sygnały z urządzeń zewnętrznych czy sygnalizację dźwiękową;
 • pompy NE-1000 można łączyć ze sobą – by pracowały w sieci i były sterowane z jednego komputera z oprogramowaniem (koniecznie połączenie kablem sieciowym CBL-NET i kablem CBL-PC-PUMP);
 • Funkcja wykrywania przeciążenie silnika;
 • produkuje nacisk rzędu 15lb (6,8kg) przy dużym przepływie oraz 35lb ( 15,87kg) przy niskich wartościach przepływu, np. 10 ml/hr;
 • Zakres przepływu zależny od rozmiaru zamontowanej strzykawki , np. dla strzykawki o poj. 1ml minimalny wydatek wynosi 0.73 µL/hr, natomiast maksymalny dla strzykawki o poj. 60ml wynosi 2100 mL/hr;
 • każda jednostka wyposażona jest w zasilacz dostosowany do wersji napięciowej kraju przeznaczenia

 

Przykładowe wydatki dla wybranych strzykawek podano w tabeli poniżej:

Rozmiar strzykawki
Maksymalny wydatek
Minimalny wydatek
0.5 µL 25.49 µL/hr 0.001 µL/hr
1 mL 52.86 mL/hr 0.727 µL/hr
3 mL 223.8 mL/hr 3.076 µL/hr
5 mL 372.5 mL/hr 5.119 µL/hr
10 mL 607.6 mL/hr 8.349 µL/hr
20 mL 966.2 mL/hr 13.28 µL/hr
30 mL 1260 mL/hr 17.32 µL/hr
60 mL 2120 mL/hr 29.1 µL/hr
140 mL 3470 mL/hr 47.7 µL/hr

 

Karta katalogowa producenta: NE-1000Brochure

Ekonomiczna pompa infuzyjna, NE-300

 

Pompa infuzyjna NE-300 to ekonomiczne rozwiązanie dla niewymagających aplikacji.
Pracuje tylko w trybie tłoczenia. pozbawiona jest też interfejsu komunikacyjnego.

ne-300_mini

Pompa współpracuje z 1 strzykawką, akceptuje strzykawki o pojemnościach do 60ml, oraz wypełnioną częściowo strzykawką o poj. 140ml.

Podstawowe cechy pompy NE-300:

 • Współpraca z 1 strzykawką o pojemności do 60 ml (lub 140ml -wypełnioną częściowo);
 • Praca ciągła z nastawionym wydatkiem, do momentu zatrzymania przez użytkownika
 • Możliwość zmiany szybkości przepływu w trakcie pracy pompy
 • Ustawienia zapamiętywane są w pamięci nieulotnej
 • Funkcja „purge” uruchamia pompę z maksymalnym wydatkiem
 • Możliwy jest odczyt całkowitej wydozowanej objętości w ml lub ul (zależnie od wybranej jednostki przepływu)
 • Wydatek maksymalny 1500ml/godz dla strzykawki o pojemności 60ml
 • Wybór jednej z dostępnych jednostek przepływu ml/hr, ul/hr, ml/min, ml/min
 • Zasilanie 12Vdc (zasilacz w zestawie)

Rozpoczęcie pracy w trzech prostych krokach: wprowadzenie rozmiaru strzykawki, nastawa przepływu, uruchomienie pompy.

Broszura producenta: NE-300brochure