Archiwum ‘AALBORG, MASOWE MIERNIKI PRZEPŁYWU GAZU’ Kategoria:

Cyfrowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu gazu, DPM

Cyfrowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu DPM firmy Aalborg Instruments – nowy produkt tej kategorii – zapewnia dokładny pomiar przepływu masowego, przepływu objętościowego, oraz dodatkowo ciśnienia i temperatury badanego gazu. Może być wykorzystany w badaniach naukowych oraz różnych gałęziach przemysłu:  bioreaktory, pobieranie próbek gazowych, produkcja przemysłowa, metrologia.

Urządzenia serii DPM są wieloparametrowe i wielogazowe. Umożliwiają użytkownikowi wybór do 30 różnych rodzajów gazu za pośrednictwem interfejsu OLED z joystickiem, zdalnie za pomocą interfejsów cyfrowych RS232/RS485 (oprogramowanie producenta w zestawie) lub interfejsu Modbus RTU.

Miernik DPM wyposażony jest w dwa programowalne sumatory przepływu masowego, alarmy: „HI” wysoki, „LOW” niski, „IN RANGE” w zakresie (z możliwością zaplanowania „akcji” dla alarmowanych poziomów przepływu masowego,  temperatury i ciśnienia) , automatyczne zerowanie (uruchamiane interfejsem lokalnym lub komunikacyjnym), programowalny przekaźnik SSR, programowalne wejścia i wyjścia analogowe 0-5 Vdc, 0-10 Vdc lub 4-20 mA, programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR) oraz rozbudowaną funkcjonalność autodiagnostyczną.

Przepływomierze serii DPM wieloparametrowe I wielogazowe charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru +/- (0.5%RD wartości mierzonej +0.2%FS zakresu), wskaźnikiem „turn down” 200:1, czasem odpowiedzi poniżej 20 ms. Dzięki swojej wszechstronności pozwalają na oszczędności wynikające z możliwości zastąpienia kilku podobnych urządzeń jednym miernikiem DPM.

Podstawowe cechy cyfrowych wieloparametrowych mierników przepływu gazu serii DPM:

–  jednoczesna możliwość pomiaru przepływu (masowego, objętościowego) oraz ciśnienia i temperatury badanego gazu;
–  możliwość wyboru/pomiaru jednego z 90 zdefiniowanych i zapisanych w pamięci urządzenia gazów oraz najpopularniejszych mieszanek gazowych;
–   możliwość wprowadzenia i zapisania w pamięci tzw. „mieszanka zdefiniowanej przez użytkownika” – urządzenia umożliwia wprowadzenie do pamięci dodatkowo do 20 mieszanek, w skład których może wchodzić do 5 różnych gazów (dane dla tych mieszanek będą przechowywane w pamięci wewnętrzne miernika);
–  krótki czas odpowiedzi < 20 ms;
–  wysoka standardowa dokładność pomiaru:   +/- (0.5% wartości mierzonej „RD” +0.2% pełnego zakresu kalibracyjnego „FS) – w oparciu o aktualną kalibrację;
–  wskaźnik „turndown”  200:1 (możliwość odczytu pomiaru z deklarowana dokładnością przy przepływie minimalnym równym 1/200 pełnego zakresu kalibracyjnego urządzenia);
–  dwa programowalne sumatory przepływu masowego;
–  alarmy górny, dolny lub „zakresowy”  z programowanym opóźnieniem zadziałania dla przepływu masowego, temperatury i ciśnienia;
–  programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR);
–  poszerzona funkcjaauto-diagnostyczna z sygnalizacją LED lub OLED na wyświetlaczu;
–  3 standardowe wyjścia analogowe do wyboru : 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
–  2 standardowe porty interfejsu cyfrowego do wyboru  : RS-232 i RS-485;
– opcjonalny sieciowy interfejs cyfrowy Modbus RTU z izolacją RS485;
–   programowalne wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
– uniwersalne zasilanie 9-26 Vdc;
–  opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED (o wysokim kontraście) z joystickiem’
–   przyjazne oprogramowanie producenta do konfiguracji urządzenia i kalibracji;
–  oznakowanie CE.

Przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

Konfiguracja, np. cyfrowy masowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu gazu, model DPM, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, bez przyłączy, wyświetlacz OLED, przystosowany do zasilania 9-26Vdc, wyjście analogowe 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232 z Modbus; kalibracja na Azot, przepływ maksymalny … (do wskazania, np. 200ml/min)

Precyzyjny- cyfrowy masowy miernik przepływu gazu, ZFM

Najnowsza propozycja Aalborg – precyzyjny masowy miernik przepływu gazu, w wersji cyfrowej. Cena uzależniona jest od rodzaju obudowy (aluminium,  SS), wyposażenia w wyświetlacz OLED z joystickiem,  zakresu pomiarowego oraz rozmiaru przyłączy i rodzaju uszczelnienia (jeśli inne aniżeli oferowane standardowo).zfm

W odróżnieniu od XFM poza możliwością pomiaru gazu innego aniżeli kalibracyjny, precyzyjne mierniki cyfrowe ZFM prezentują także wielozakresowość. W zakresie maksymlanego dopuszczalnego przepływu (w przeliczeniu na azot) użytkownik może poza zmianą gazu mierzonego na inny, zmieni także zakres pomiarowy- co jest unikalnym rozwiązaniem. Zmiana ta nie wpływa na dokładność pomiaru. Niezależnie od rekonfiguracji zakresu pomiarowego, urządzenie nadal wskazuje z gwarantowaną dokładnością +/- (0.5% RD wskazania +0.2% FS pełnego zakresu).
Rekonfiguracja zakresu związana jest nie tylko z współczynnikiem korekcyjnym względem azotu, ale także z danymi tabeli kalibracyjnej.  Na tę chwilę producent dostarcza dane dla 6 rodzajów gazów (dla których możliwa jest rekonfiguracja zakresu pomiarowego: azot, powietrze, dwutlenek węgla, tlen, argon i hel).
Urządzenia są w pełni cyfrowe, rodzaj interfejsu do wyboru: RS232, RS485, Modbus. Dostarczane z oprogramowaniem producenta- możliwe własne programowanie, lub wykorzystanie kodu ASCII.

Podstawowe cechy precyzyjnych mierników cyfrowych serii ZFM:

– urządzenia  wielo (multi) -gazowe i wielo (multi) -zakresowe. Funkcja zachowywana do ciśnienia 6bar;
– maksymalny zakres kalibracyjny (w przeliczeniu na azot) od 3.125ml/min do 10L/min (producent przewidział 7 różnych zakresów);
– standardowa dokładność: +/- (0.5% RD +0.2%FS) – w oparciu o aktualną kalibrację;
– wymagane zasilanie – uniwersalne 14-26Vdc;
– możliwość pomiaru w 46różnych jednostkach inżynierskich (wraz z jednostką zdefiniowaną przez użytkownika);
– możliwość przechowywania w pamięci do 10 dodatkowych pakietów danych  kalibracyjnych;
– dwa programowalne sumatory przepływu;
– programowalne wyjście impulsowe (przez SSR);
– możliwość ustawienia alarmów wysokiego i niskiego przepływu;
– jedno programowane wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
– wyjście analogowe- do wyboru 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
– zachowane w pamięci w pamięci urządzenia współczynniki korekcyjne gazów względem azotu – 26 współczynników;
– port interfejsu cyfrowego RS232 lub RS485 (testowo / konfiguracyjny) lub opcjonalnie Modbus  RTU;
– możliwość pracy w sieci ( dla opcji RS485) do 247 jednostek;
– funkcja automatycznego zerowania sensora (lokalnie lub programowo);
– poszerzone funkcje samo-diagnostyczne z sygnalizacją LED  lub OLED- na wyświetlaczu;
– opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED  (kontrast 128×64) z joystickiem dostępu do menu programowego oraz dodatkowym klawiszem funkcyjnym „Esc”;
– Oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji / rekonfiguracji ustawień miernika;
– oznakowanie CE

– „turndown ratio”  133.3:1;
– ciśnienie maksymalne 500psig  (maksymalny spadek ciśnienia 0.8psi przy 10L/min);
–  w cenie urządzenia kalibracja dla jednego gazu, na wskazany zakres: kalibracja w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem);  możliwa kalibracja niestandardowa- odpłatnie;
– rodzaj przyłączy zależny od modelu- dla ZFM 17 (do 10L/min standardowo 1/4” OD, możliwa zmiana na 1/8”OD, 6mm OD, 3/8” OD lub 1/4” VCR.

Poniżej podano przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

zfm-konfiguracja

np. ZFM17S-VAL6-A2 200ml/min N2 (azot)
(precyzyjny – cyfrowy masowy mierni przepływu gazu, model ZFM, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, przyłącza 1/4″ OD, wyświetlacz OLED, przystosowany do zasilania 14-26Vdc, wyjście analogowe 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232; kalibracja na Azot, przepływ maksymalny 200ml/min)

 

Cyfrowy – masowy miernik przepływu gazu, XFM

Cyfrowe masowe mierniki przepływu gazu , model XFM oferowane są w kilku grupach cenowych, zależnie od zakresu kalibracyjnego oraz dodatkowego wyposażenia. Na cenę miernika ma wpływ rodzaj materiału (aluminium lub SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE), ewentualnie rodzaj przyłączy jeśli jest inny aniżeli standardowo oferowane dla danego modelu.
Urządzenia są w pełni cyfrowe, z dodatkowym wyprowadzeniem sygnału analogowego. Z poziomu komputera i oprogramowania producenta użytkownik może zmienić tabelę gazową (rodzaj
mierzonego gazu), wprowadzić nowy współczynnik korekcyjny w stosunku do gazu referencyjnego, zmienić jednostkę przepływu, zaprogramować ustawienia sumatora przepływu oraz obserwować z poziomu komputera wskazania w czasie rzeczywistą, z możliwością zapisu danych w pliku celem dalszej ich obróbki.  Po wskazaniu gazu innego aniżeli kalibracyjny urządzenie samodzielnie przelicza wyniki , by dokonywać pomiaru już dla nowego gazu.

Dokładność urządzeń wynosi +/-1% FS (pełnego zakresu kalibracyjnego).xfm

Producent wyróżnia trzy grupy cenowe mierników – zależnie od zakresu kalibracyjnego ( w przeliczeniu na azot N2):
– XFM17 – zakres przepływu do 10L/min (N2);
– XFM37 – zakres przepływu do 50L/min (N2);
– XFM47 – zakres przepływu do 100 L/min (N2)

Podstawowe cechy  cyfrowych masowych mierników gazu, model XFM:
– możliwość odczytu/pomiaru  przepływu w jednej z 32 jednostek inżynierskich;
–  w pamięci urządzenia można zapisać do 10 krzywych kalibracyjnych;
–  programowany sumator przepływu (możliwość  aktywacji lub deaktywacji,  wskazanie wartości przepływu od jakiej ma nastąpić  zliczanie, wskazanie działania które ma by podjęte po osiągnięciu kontentej wartości sumarycznej, wskazanie sumarycznej wartości  granicznej);
–  alarm niskiego i wysokiego przepływu (z możliwością nastawy wartości oraz czasu zwłoki przed podjęciem działania jeśli zaprogramujemy takowe w odpowiedzi na alarm przepływu);
–  dwa wyjścia przekaźnikowe SPDT;
–  wyprowadzenie sygnału analogowego do wykorzystania przez użytkownika : 0-5Vdc; 4-20mA;
–  32 współczynniki korekcyjne dla gazów względem azotu- do wykorzystania celem zmiany rodzaju mierzonego gazu;
– interfejs cyfrowy – do wyboru: RS232, RS485 lub Profibus DP;
–  dla opcji z interfejsem RS485- możliwość współpracy do 256 jednostek w jednej sieci;
–  funkcja automatycznego zerowania sensora ( z poziomu oprogramowania lub lokalnie) ;
–  testy diagnostyczne urządzenia ;
–  opcjonalnie duży  wyświetlacz  2×16 miejsc (z możliwością zmiany podświetlenia)

–  rodzaj przyłączy zależny jest od  modelu/zakresu pomiarowego:  ¼” O.D. przyłącza szczelne zaciskowe na przewód sztywny – XFM17, XFM37;  1/8” O.D. – XFM17; 3/8” O.D. – XFM37, XFM47 oraz 6mm O.D. – XFM17, XFM37;
–  maksymalne ciśnienie gazu 500psig
–  w cenie urządzenia kalibracja dla jednego gazu, na wskazany zakres: kalibracja w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem);
–  wymagane zasilanie 11-26Vdc

Poniżej podano przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

Konfiguracja modelu XFM (cyfrowy masowy miernik przepływu gazu)

Konfiguracja modelu XFM (cyfrowy masowy miernik przepływu gazu)

 np. XFM17S-EHL6-A2 – 1L/min N2 (azot)
(model XFM obudowa SS, uszczelnienia EPR, przyłącza 6mm OD, wyświetlacz LCD, zasilanie 11-26Vdc, wyprowadzenie sygnału analogowego 0-5Vdc; kalibracja dla Azotu – przepływ maksymalny 1L/min)

Analogowy – masowy miernik przepływu gazu, GFM

Masowe mierniki gazu w wersji analogowej oferowane są w szerokim zakresie przepływów. Producent podzielił urządzenia na grupy cenowe zależnie od zakresu przepływu. Na ceną miernika ma także wpływ rodzaj materiału (aluminium czy SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE) oraz przyłącza inne aniżeli standardowe (dla danego modelu).

Model GFM z wyświetlaczem, wersja aluminiowa, przyłącza mosiężne

Model GFM z wyświetlaczem, wersja aluminiowa, przyłącza mosiężne

Dokładności standardowe prezentują się następująco:
–  GFM17 zakres pomiarowy do 10L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
–  GFM37 zakres pomiarowy do 50L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
– GFM47 zakres pomiarowy do 100L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
– GFM57 zakres pomiarowy do 200L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu);
– GFM67 zakres pomiarowy do 500L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu);
– GFM77 zakres pomiarowy do 1000L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu)

Dla modeli GFM57, GFM67 i GFM77 możliwe jest za dodatkową opłatą wykonanie urządzenia z dokładnością +-1% FS Więcej