Archiwum ‘AALBORG, MASOWE REGULATORY PRZEPŁYWU GAZU’ Kategoria:

Inteligentny precyzyjny cyfrowy regulator przepływu gazu DPC

 

Cyfrowy regulator firmy Aalborg Instruments – model DPC zapewnia precyzyjną  kontrolę natężenia przepływu  gazu, wskazując jednocześnie poza przepływem masowym lub objętościowym temperaturę oraz ciśnienie mierzonego medium.

Urządzenie może być wykorzystywane w badaniach naukowych oraz różnych gałęziach przemysłu: bioreaktory, pobieranie próbek gazowych, produkcja przemysłowa, metrologia.

Cyfrowe regulatory przepływu serii DPC są urządzeniami współpracującymi z wieloma gazami, tzw. wielogazowe. Użytkownik może wybrać  z tabeli programowej do 90 rodzajów gazów oraz popularnych mieszanek gazowych – wybór  za pośrednictwem interfejsu lokalnego (na wyświetlaczu OLED)  lub zdalnie poprzez interfejs RS232 / RS485 (oprogramowanie producenta w zestawie) bądź przez Modbus RTU. Poza bogatą  tabelą gazową użytkownik ma dodatkowo możliwość zdefiniowania do 20 mieszanek gazowych (nawet do 5 składników).

Regulatory przepływu DPC mogą być sterowane cyfrowo, analogowo lub lokalnie, bądź realizować zaprogramowane wcześniej kroki. Wyposażone są w dwa programowalne sumatory przepływu, alarmy przepływu: niski, wysoki lub „w zakresie” (in range), alarm temperaturowy  i ciśnienia, funkcję automatycznego zerowania, programowalny przekaźnik SSR, programowalne wejścia i wyjścia analogowe 0-5 V DC, 0-10 V DC lub 4-20 mA, programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR) oraz rozbudowaną funkcję autodiagnostyczną.

Urządzenia z serii DPC charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru ± (0,5% wartości mierzonej + 0,2% zakresu), wskaźnikiem „turn-down” 200:1 oraz  czasem odpowiedzi poniżej 150 ms.

Podstawowe cechy cyfrowych masowych regulatorów przepływu gazu DPC:

 •   urządzenie wielogazowe – może obsługiwać do 90 różnych gazów i mieszanek gazowych    zdefiniowanych i zapisanych w pamięci urządzenia;
 •  dodatkowa możliwość zdefiniowania  do 20 mieszanek, w skład których może wchodzić aż do 5 różnych gazów;
 • krótki czas odpowiedzi  100-150 ms;
 • standardowa dokładność +/- (0.5% RD wartości mierzonej +0.2%F.S. pełnego zakresu  kalibracyjnego) – w oparciu o aktualną kalibrację;
 • powtarzalność: +/- 0.2% F.S. ;
 •   wskaźnik „turn- down”  200:1 (możliwość odczytu pomiaru z deklarowaną dokładnością przy przepływie minimalnym równym 1/200 pełnego zakresu kalibracyjnego urządzenia);
 •   współczynnik temperaturowy przepływu: 0.05% F.S.  / °C;
 • zakres temperatur : -10 do 60°C;
 • maksymalne ciśnienie wewnątrz jednostki:  120psig ;
 •   maksymalny kontrolowany zakres przepływu: 133% F.S.  pełnego zakresu kalibracji;
 •  dwa programowalne sumatory przepływu masowego;
 • alarmy górny, dolny lub „zakresowy” z programowanym opóźnieniem zadziałania dla przepływu masowego, temperatury i ciśnienia;
 •   programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR);
 •   poszerzona funkcja auto-diagnostyczna z sygnalizacją LED  (dioda) lub OLED (na wyświetlaczu);
 • do wyboru 3 standardowe wyjścia analogowe: 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
 •   do wyboru 2 standardowe interfejsy komunikacyjne: RS-232 i RS-485;
 •   opcjonalny sieciowy interfejs cyfrowy Modbus RTU ;
 •   programowalne wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
 •   uniwersalne zasilanie 12-26 Vdc (dla DPC07/17/37/47) oraz 24-26Vdc (dla serii DPC57/67/77);
 •   opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED z joystickiem;
 •   darmowe, przyjazne oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji (RS-232/RS-485);
 •  programowalna tabela procesowa –  do 16 kroków programowych obejmujących nastawy przepływu, zmiany – wzrost / spadek  przepływu ;
 •   standardowe warunki kalibracji: 14.7psia, 21.1°C (specjalne wymagania kalibracyjne za dodatkową opłatą)

Przykładowe parametry konfiguracji poniżej:

np. DPC17S-V0L6-AA3 200mL/min N2
(inteligentny precyzyjny cyfrowy regulator przepływu gazu model DPC, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, przyłącza do ustalenia jako „opcja”., wyświetlacz OLED, zasilanie 12-26Vdc, sygnał analogowy wejście/ wyjście 0-5Vdc / 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232 z MOdbus; kalibracja dla Azotu przepływ maksymalny 200mL/min)

Możliwe rodzaje przyłączy dla poszczególnych zakresów pomiarowych:
– DPC07: zaciskowe na rurkę sztywną 1/8″ O.D. (F1C5 316SS lub F2C5 mosiężne);
– DPC17: zaciskowe na rurkę sztywną 1/8″  (F2C2 316SS),  1/4″ O.D. (F2C4 316SS);
– DPC37: zaciskowe na rurkę sztywną 1/4″ O.D. (F4C4 316SS);
– DPC47: zaciskowe na rurkę sztywną 3/8″ O.D. (F4C6 316SS);
– DPC57: zaciskowe na rurkę sztywną 3/8″ O.D. (F8C6 SS), 1/2″ O.D. (F8C8 SS);
– DPC67/77 zaciskowe na rurkę sztywną 3/4″ O.D. (1210-1-12-316 SS).

Karta katalogowa producenta: Aalborg_DPC_2019

Precyzyjny masowy regulator przepływu gazu, analogowy (AFC)

Precyzyjny analogowy regulator przepływu gazu, model AFC oferowany jest tylko w wersji 316SS (obudowa, tor przepływu gazu, przyłącza). jako jedyny oferowany jest bez wyświetlacza. Podobnie jak model GFC może współpracować z modułem sterującym SDPROC.
Precyzyjny zawór elektromagnetyczny pozwala utrzymywać przepływ gazu na stałym poziomie. Dokładność nastawy 1%FS ( w warunkach ciśnienia i temperatury z procedury kalibracji). Masowe regulatory przepływu serii AFC oferowane są w zakresie kalibracji przepływu maksymalnego od 10ml/min do 100l/min (w przeliczeniu na azot). Więcej

Cyfrowy – masowy regulator przepływu gazu DFC

Masowe regulatory przepływu gazu w wersji cyfrowej w odróżnieniu od jednostek analogowych wykorzystują sygnał „cyfrowy” zarówno do sterowania, programowania oraz zapisu i analizy  danych przepływu gazu. Wyprowadzenie sygnału analogowego jest także możliwe.Komunikacja odbywa się przez port szeregowy RS232 lub RS485. W cyfrowych regulatorach przepływu możliwe jest nie tylko zadawanie wartości przepływu gazu, ale także zaprogramowanie procesu wieloetapowego (do 10 kroków). Wbudowany sumator (funkcję sumatora można aktywować lub dezaktywować z poziomu jednostki  PC) pozwala na zliczanie przepływu. Dodatkowe funkcje programowe sumatora pozwalają na nastawienie wartości przepływu od jakiej ma nastąpić zliczanie, wartości sumarycznej przy jakiej zliczanie ma być zakończone oraz zerowanie sumatora. Możliwy jest też zapis na bieżąco wyników procesu, w pliku danych komputera zewnętrznego. Więcej

Analogowy – masowy, regulator przepływu gazu GFC

Masowe regulatory przepływu gazu w wersji analogowej produkcji Aalborg Instruments (USA) oferowane są w szerokim zakresie kalibracji : od 10ml/min (w przeliczeniu na azot N2) do 1000l/min ( w przeliczeniu na azot N2).

Producent wyróżnia kilka grup zakresów przepływu, oferując dokładności jak poniżej:
1-szy zakres  do 10L/min – dokładność +/- 1%FS (pełnego zakresu kalibracji;
2-gi zakres do 50L/min – dokładność +/- 1% FS
3-ci zakres do 100L/min – dokładność +/-1% FS
4-ty zakres do 200L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą
5-ty zakres do 500L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą
6-ty zakres do 1000L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą. Więcej