Archiwum ‘SYSTEMY FILTRACJI ERLAB, FR (dygestoria, komory PCR, szafy, filtry)’ Kategoria:

Wskaźnik jakości powietrza w laboratorium – seria Halo Sense Smart

Zadaniem wskaźnika (czujnika) Halo Sense Smart jest ciągłe monitowanie stan powietrza w laboratorium pod kątem obecności szerokiego spektrum niepożądanych dymów i oparów. Dzięki zastosowaniu technologii SMART wykrycie zanieczyszczenia jest sygnalizowane za pomocą pulsującej diody. Zainstalowanie aplikacji eGuard umożliwia wysyłanie przez urządzenie  alertów bezpieczeństwa i powiadomień na urządzenia mobilne użytkownika dając mu możliwość stałego kontrolowania stanu powietrza w laboratorium.

Podstawowa charakterystyka wskaźników jakości powietrza serii  Halo Sense Smart:

 • prosta instalacja urządzenia – można je łatwo zamontować wprost na suficie, ścianie lub blacie roboczym (w wyposażeniu podstawa obrotowa)
 • Halo Sense Smart występuje w trzech specjalistycznych wersjach, zaprojektowanych odpowiednio do wykrywania Lotnych Związków Organicznych (LZO), kwasów i formaldehydów.
 • Halo Sense Smart można podłączyć do systemu zarządzania budynkiem
 • obszar monitorowania od 14 do 40m2
 • wyposażony w sensory półprzewodnikowe (wersja do wykrywania LZO) lub elektrochemiczne (wykrywanie kwasów i formaldehydów)
 • łączność bezprzewodowa za pomocą Ethernetu (w zestawie kabel RJ45)
 • bezprądowy styk do przesłania ostrzeżenia w razie awarii (3,3V)

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą: Erlab_HALO – ULOTKA

Halo – oczyszczacz powietrza w laboratorium

W systemie Halo powietrze obecne w laboratorium jest nieustannie zasysane do wnętrza urządzenia, gdzie podlega filtracji. Filtr wychwytuje cząsteczki wywołujące  szkodliwe opary i wtłacza oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia poprzez dyskretne wywietrzniki boczne. Molekularny system filtracji klasy laboratoryjnej zawiera Neutrodine – wyjątkową wysokowydajną mieszaninę węgla aktywnego, która w połączeniu z cząstkowym filtrem wstępnym wychwytuje szeroką gamę lotnych związków stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Halo występuje w trzech wersjach, zaprojektowanych na potrzeby laboratoriów, w których mogą występować odpowiednio Lotne Związki Organiczne (LZO), opary formaldehydów lub kwasów. Najnowsza propozycja producenta – „Chemplus” umożliwia detekcje i filtrację szerokiego spektrum zanieczyszczeń.

Podstawowa charakterystyka oczyszczaczy powietrza w systemie Halo:

 • Prosta instalacja urządzenia – Halo jest autonomicznym urządzeniem, które można łatwo zamontować wprost na suficie, bez potrzeby podłączania go do systemu wentylacji (dla zwiększenia zasięgu filtracji można zainstalować kilka urządzeń naraz)
 • dzięki technologii SMART i aplikacji eGuard urządzenie jest łatwe w obsłudze – operator może łatwo skontrolować jego stan za pomocą smartfona, zmienić ustawienia lub sprawdzić konieczność przeprowadzenia konserwacji
 • o czystości powietrza informuje użytkowników dyskretna listwa świetlna, pulsująca dioda sygnalizuje proces wykrywania i wychwytywania szkodliwych emisji
 • urządzenie może pracować w sposób ciągły
 • niskie zużycie energii

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą: Erlab_HALO – ULOTKA

Bezkanałowe systemy filtracji do szaf na chemikalia – seria ChemTrap

ChemTrap to seria urządzeń zaprojektowanych do ochrony personelu laboratorium przed szkodliwymi emisjami wydostającymi się z szaf, w których przechowywane są chemikalia (np. w czasie ich otwierania). Opary z wnętrza szafy są wychwytywane i zatrzymywane przez filtry, w efekcie czego do laboratorium trafia oczyszczone i bezpieczne dla użytkowników powietrze. ChemTrap są urządzeniami autonomicznymi, bezkanałowymi, które nie wymagają doprowadzania powietrza z zewnątrz.

Filtry ChemTrap są kompatybilne z szeroką gamą obecnych na rynku szaf na chemikalia o średnicy wylotu powietrza równej 75, 80 lub 100 mm. Instalacja jest bardzo prosta, odbywa się za pomocą dostarczonej w zestawie rurki, która pasuje do otworów z tyłu lub z boku szafy.

Urządzenia oferowane są w dwóch modelach – dla szaf niskiego i wysokiego bezpieczeństwa.

Możliwość wyboru spośród 3 typów filtrów – dostosowanych do oparów pochodzenia organicznego (AS), przeznaczonych do stosowania głównie w przypadku kwasów (BE) oraz w przypadku przechowywania proszków (filtr HEPA H14 o sprawności 99,995% dla cząstek powyżej 0,1 mikrona).

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą produktu: Erlab_CHEMTRAP – ULOTKA

Systemy przechowywania chemikaliów z filtracją bezkanałową – seria Captair Smart

 

System przechowywania chemikaliów stworzony w ramach serii Captair Smart obejmuje kilka modeli w pełni autonomicznych szaf na odczynniki chemiczne. Zapewniają one pełną ochronę personelu przed szkodliwymi oparami emitowanymi przez materiały przechowywane w laboratorium. Dzięki technologii FLEXTM – połączeniu uniwersalnych modułowych kolumn filtracyjnych oraz gamy specjalistycznych filtrów molekularnych i węglowych – szafy sprawdzają się w najróżniejszych zastosowaniach laboratoryjnych. Captair Smart nie wymagają stosowania zewnętrznego układu wentylacyjnego, co pozwala wyeliminować zrzuty zanieczyszczeń do atmosfery i chronić środowisko. Odznaczają się niskim zużyciem energii. Technologia SMART zapewnia możliwość monitorowania urządzenia w czasie rzeczywistym, również zdalnie.

Podstawowa charakterystyka szaf na odczynniki chemiczne serii Captair Smart:

 • Dzięki technologii SMART operator dysponuje wiedzą na temat działania urządzenia w czasie rzeczywistym. Sygnały świetlne i dźwiękowe informują o otwarciu drzwi, nasyceniu filtra i awarii wentylatora
 • aplikacja eGuard pozwala na zdalne monitorowanie pracy wyciągu i zmianę ustawień, a także przekazuje ostrzeżenia o awarii bezpośrednio na urządzenia mobilne, tablety lub PC
 • konfigurowalny system filtracji powietrza umieszczony ponad obudową może być dostosowany do filtrowania gazów, rozpuszczalników, pyłów lub cząstek chemicznych. Wydajny system recyrkulacji powietrza w pomieszczeniu zapewnia bezpieczeństwo operatora i innych pracowników, uwalniając z powrotem do laboratorium powietrze wolne od niebezpiecznych oparów.
 • zgodność z normami AFNOR NFX 15 211 / ANSI Z9.5-2012 (klasa 1 i 2),
 • dodatkowe sensory pozwalają wykryć obecność rozpuszczalników, kwasów lub formaldehydów
 • program ESP: po zatwierdzeniu przez wewnętrzne laboratorium Erlab prowadzonych przez Państwa czynności lub procesów, urządzenie otrzymuje od producenta indywidualny certyfikat użytkowania.
 • w ofercie dostępne są modele podblatowe i nablatowe przeznaczone dla podręcznych ilości chemikaliów
 • w modelach wolnostojących można zaplanować regulowane półki odporne na zalanie, systemy wysuwane oraz szeroki wybór szuflad w dogodnej konfiguracji

 

Zachęcamy do zapoznania się broszurą produktową: Erlab_CAPTAIR SMART SZAFY – ULOTKA

 

Bezkanałowe filtrujące okapy laboratoryjne – seria Captair Smart

 

Okapy Captair Smart (dygestoria bezwyciągowe)  zostały zaprojektowane z myślą o osobach pracujących w laboratorium i narażonych na ryzyko wdychania szkodliwych substancji chemicznych.  Zastosowanie technologii FLEXTM wykorzystującej uniwersalne modułowe kolumny filtracyjne w połączeniu z gamą specjalistycznych filtrów molekularnych i węglowych, zapewnia przydatność okapów Captair Smart w różnorodnych zastosowaniach laboratoryjnych.

Okapy są bezkanałowe – nie wymagają stosowania zewnętrznego układu wentylacyjnego, co pozwala wyeliminować bezpośrednie zrzuty zanieczyszczeń do atmosfery i chronić środowisko.

Technologia SMART zapewnia komunikację z użytkownikiem w czasie rzeczywistym, także na odległość za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Podstawowa charakterystyka okapów serii Captair Smart:

 • konfigurowalny system filtracji powietrza umieszczony ponad obudową jest skuteczny w różnych środowiskach: gazów, rozpuszczalników, pyłów lub cząstek chemicznych. Wydajny system recyrkulacji powietrza w pomieszczeniu zapewnia bezpieczeństwo operatora i innych pracowników, uwalniając z powrotem do laboratorium powietrze wolne od niebezpiecznych oparów.
 • dzięki technologii SMART operator otrzymuje informacje o funkcjonowaniu urządzenia w czasie rzeczywistym. Sygnały świetlne i dźwiękowe informują o czasie pracy okapu, prędkości powietrza na froncie komory, nasyceniu filtrów i ustawieniach wentylatora
 • aplikacja eGuard pozwala użytkownikom na zdalne monitorowanie pracy urządzenia i zmianę jego ustawień, a także przekazuje ostrzeżenia awaryjne bezpośrednio na ich urządzenia mobilne, tablety lub PC
 • dodatkowe sensory pozwalają wykryć obecność rozpuszczalników, kwasów lub formaldehydów
 • nowy elektroniczny anemometr monitorujący prędkość powietrza na froncie komory
 • zgodność z normami AFNOR NFX 15 211 / ANSI Z9.5-2012 (klasa 1 i 2)
 • niskie zużycie energii i ograniczone koszty eksploatacji
 • oświetlenie wewnętrzne lampą LED ( > 650 Lux)
 • możliwość doposażenia urządzenia w podstawę statyczną lub mobilną
 • program ESP: po zatwierdzeniu przez wewnętrzne laboratorium Erlab prowadzonych przez Państwa czynności lub procesów, zakupione urządzenie otrzymuje od producenta indywidualny certyfikat użytkowania.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą: Captair Smart – Erlab_CAPTAIR SMART – ULOTKA

Komory PCR RNA/DNA – seria Captair Bio

 

   Captair Bio to seria wolnostojących komór  zapewniających sterylne środowisko pracy wymagane podczas badań na poziomie DNA/RNA. Powietrze z laboratorium zasysane jest od góry do filtra HEPA H14, który wychwytuje i zatrzymuje niepożądane substancje.
Wewnątrz komory wytwarzany jest  laminarny pionowy przepływ powietrza, który zapobiega wniknięciu innych zanieczyszczeń z zewnątrz.
Antybakteryjna lampa UV zapewnia skuteczne odkażenie wnętrza komory po zakończonej pracy, eliminując jednocześnie  ryzyko krzyżowej kontaminacji próbek pomiędzy kolejnymi reakcjami. Komory Captair Bio idealnie sprawdzają się przy przygotowywaniu próbek do reakcji w termocyklerze, izolacji sekwencji DNA po reakcji PCR, zapłodnieniu in vitro, hodowli komórek, wytwarzaniu sterylnych preparatów, w biologii roślin, itp.

Komory Captair Bio są przy tym całkowicie bezpieczne dla użytkownika. Nieoczekiwane otwarcie frontowej osłony powoduje automatyczne wyłączenie lampy UV.

Podstawowa charakterystyka komór serii Captair Bio:

 • w pełni autonomiczny system filtracji nie wymagający oddzielnych przewodów doprowadzania i odprowadzania powietrza
 • przestrzeń robocza o szerokości od 80cm do 1,8m zapewniająca swobodną pracę
 • obudowa z przezroczystego akryliku tzw. szkła syntetycznego o grubości 10mm chroniąca użytkownika przed szkodliwym promieniowaniem UV i β emitowanym przez izotopy* takie jak T(3H), 14C, 32P
 • lampa UV (długości fali 254 nm) skutecznie i sprawnie odkaża wnętrze komory, chroniąc próbki przed zanieczyszczeniami krzyżowymi
 • timer regulujący pracą lampy UV – możliwość nastawy w zakresie w zakresie od 1 do 30 minut
 • system automatycznego wyłączania lamp w przypadku nieoczekiwanego uchylenia frontowej części obudowy, np. podczas odkażania przestrzeni roboczej
 • filtr zanieczyszczeń powietrza HEPA klasy H14 o sprawności 99,995% dla cząstek powyżej 0,1 mikrona (metoda MPPS zgodnie z normą EN 1822-1),
 • laminarny (niezaburzony) pionowy przepływ powietrza do komory zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń z zewnątrz (ochrona produktu),
 • możliwość wyposażenia komory w dodatkowy molekularny filtr węglowy dla ochrony przed szkodliwymi lotnymi związkami organicznymi obecnymi w powietrzu laboratorium. Filtr AS – dla oparów organicznych, BE+ dla oparów organicznych i kwaśnych, F dla formaldehydów, K dla oparów amoniaku.
 • zasilanie 230V
 • przepływ powietrza na poziomie 200-428m3/godz. (z wyjątkiem modelu 320, który dostarczany jest filtra HEPA , praca z DNA)
 • cyfrowy panel kontrolny (z wyjątkiem modelu 320):  monitorowanie przepływu, wyłącznik promieniowania UV, timer UV
 • oświetlenie wewnętrzne – lampa  18Watt 500Lux (IP67)
 • możliwość doposażenia komory w akcesoria dodatkowe :
  – wstępny filtr cząstek stałych zapewniający ochronę filtrów HEPA i filtrów molekularnych przed kurzem
  –  podstawa statyczna lub mobilna
  –  blat roboczy ze stali 304L lub szkła hartowanego
  –  przepusty użytkowe* Zastosowanie radionuklidów wymaga odrębnej oceny ryzyka.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą: PCR Captair Bio – broszura

Zapewniamy doradztwo i serwis techniczny