Cyfrowy – masowy miernik przepływu gazu, XFM

Cyfrowe masowe mierniki przepływu gazu , model XFM oferowane są w kilku grupach cenowych, zależnie od zakresu kalibracyjnego oraz dodatkowego wyposażenia. Na cenę miernika ma wpływ rodzaj materiału (aluminium lub SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE), ewentualnie rodzaj przyłączy jeśli jest inny aniżeli standardowo oferowane dla danego modelu.
Urządzenia są w pełni cyfrowe, z dodatkowym wyprowadzeniem sygnału analogowego. Z poziomu komputera i oprogramowania producenta użytkownik może zmienić tabelę gazową (rodzaj
mierzonego gazu), wprowadzić nowy współczynnik korekcyjny w stosunku do gazu referencyjnego, zmienić jednostkę przepływu, zaprogramować ustawienia sumatora przepływu oraz obserwować z poziomu komputera wskazania w czasie rzeczywistą, z możliwością zapisu danych w pliku celem dalszej ich obróbki.  Po wskazaniu gazu innego aniżeli kalibracyjny urządzenie samodzielnie przelicza wyniki , by dokonywać pomiaru już dla nowego gazu.

Dokładność urządzeń wynosi +/-1% FS (pełnego zakresu kalibracyjnego).xfm

Producent wyróżnia trzy grupy cenowe mierników – zależnie od zakresu kalibracyjnego ( w przeliczeniu na azot N2):
– XFM17 – zakres przepływu do 10L/min (N2);
– XFM37 – zakres przepływu do 50L/min (N2);
– XFM47 – zakres przepływu do 100 L/min (N2)

Podstawowe cechy  cyfrowych masowych mierników gazu, model XFM:
– możliwość odczytu/pomiaru  przepływu w jednej z 32 jednostek inżynierskich;
–  w pamięci urządzenia można zapisać do 10 krzywych kalibracyjnych;
–  programowany sumator przepływu (możliwość  aktywacji lub deaktywacji,  wskazanie wartości przepływu od jakiej ma nastąpić  zliczanie, wskazanie działania które ma by podjęte po osiągnięciu kontentej wartości sumarycznej, wskazanie sumarycznej wartości  granicznej);
–  alarm niskiego i wysokiego przepływu (z możliwością nastawy wartości oraz czasu zwłoki przed podjęciem działania jeśli zaprogramujemy takowe w odpowiedzi na alarm przepływu);
–  dwa wyjścia przekaźnikowe SPDT;
–  wyprowadzenie sygnału analogowego do wykorzystania przez użytkownika : 0-5Vdc; 4-20mA;
–  32 współczynniki korekcyjne dla gazów względem azotu- do wykorzystania celem zmiany rodzaju mierzonego gazu;
– interfejs cyfrowy – do wyboru: RS232, RS485 lub Profibus DP;
–  dla opcji z interfejsem RS485- możliwość współpracy do 256 jednostek w jednej sieci;
–  funkcja automatycznego zerowania sensora ( z poziomu oprogramowania lub lokalnie) ;
–  testy diagnostyczne urządzenia ;
–  opcjonalnie duży  wyświetlacz  2×16 miejsc (z możliwością zmiany podświetlenia)

–  rodzaj przyłączy zależny jest od  modelu/zakresu pomiarowego:  ¼” O.D. przyłącza szczelne zaciskowe na przewód sztywny – XFM17, XFM37;  1/8” O.D. – XFM17; 3/8” O.D. – XFM37, XFM47 oraz 6mm O.D. – XFM17, XFM37;
–  maksymalne ciśnienie gazu 500psig
–  w cenie urządzenia kalibracja dla jednego gazu, na wskazany zakres: kalibracja w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem);
–  wymagane zasilanie 11-26Vdc

Poniżej podano przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

Konfiguracja modelu XFM (cyfrowy masowy miernik przepływu gazu)

Konfiguracja modelu XFM (cyfrowy masowy miernik przepływu gazu)

 np. XFM17S-EHL6-A2 – 1L/min N2 (azot)
(model XFM obudowa SS, uszczelnienia EPR, przyłącza 6mm OD, wyświetlacz LCD, zasilanie 11-26Vdc, wyprowadzenie sygnału analogowego 0-5Vdc; kalibracja dla Azotu – przepływ maksymalny 1L/min)