Cyfrowy – masowy regulator przepływu gazu DFC

Masowe regulatory przepływu gazu w wersji cyfrowej w odróżnieniu od jednostek analogowych wykorzystują sygnał „cyfrowy” zarówno do sterowania, programowania oraz zapisu i analizy  danych przepływu gazu. Wyprowadzenie sygnału analogowego jest także możliwe.Komunikacja odbywa się przez port szeregowy RS232 lub RS485. W cyfrowych regulatorach przepływu możliwe jest nie tylko zadawanie wartości przepływu gazu, ale także zaprogramowanie procesu wieloetapowego (do 10 kroków). Wbudowany sumator (funkcję sumatora można aktywować lub dezaktywować z poziomu jednostki  PC) pozwala na zliczanie przepływu. Dodatkowe funkcje programowe sumatora pozwalają na nastawienie wartości przepływu od jakiej ma nastąpić zliczanie, wartości sumarycznej przy jakiej zliczanie ma być zakończone oraz zerowanie sumatora. Możliwy jest też zapis na bieżąco wyników procesu, w pliku danych komputera zewnętrznego.

W przypadku jednostek przystosowanych do współpracy z RS485 możliwe jest podłączenie do komputera do 256 jednostek. Cyfrowy regulator przepływu gazu dostarczany jest wraz z dokumentem kalibracji dla wybranego gazu i wskazanego zakresu przepływu (kalibracja w warunkach standardowych: ciśnienie 14,7psia (101,4kPa), temperatura 21,1C), przy czym w pamięci urządzenia możliwe jest przechowywanie danych kalibracyjnych do 10 gazów. W pamięci urządzenia znajdują się dane współczynników korekcyjnych dla 256 gazów, co umożliwia operatorowi na zmianę gazu i sterowanie/pomiar bez konieczności stosowania przeliczeń.DFC1

Producent wyróżnia 3 grupy cenowe zakresów przepływu (niezależnie od wymagań kalibracyjnych cena regulatorów w obrębie danego zakresu jest niezmienna:
1-szy zakres cenowy-  do 10L/min;
2-gi zakres cenowy -do 50L/min;
3-ci zakres cenowy – do 100L/min
Cyfrowe masowe regulatory przepływu Aalborg prezentują dokładność 1% FS (pełnego zakresu kalibracyjnego).

 • Cyfrowe regulatory przepływu gazu produkcji Aalborg oferowane sa tylko w wykonaniu stalowym (316SS);
 • standardowe uszczelnienia oferowane sa z takich materiałów jak: Viton, Buna, EPR, PTFE/Kalrez (dla aplikacji bardziej wymagających);
 • przyłącza podobnie jak dla urządzeń analogowych – wykonanie stal nierdzewna, rozmiary calowe (ew. metryczne). Najpopularniejszymi są przyłącza zaciskowe tzw. „compression fittings” – w rozmiarach zależnych od zakresu pomiarowego (zestawienie w tabeli konfiguracyjnej poniżej);
 • Zadawanie sygnału może odbywać się z poziomu jednostki zewnętrznej (komputera), ale także z wykorzystaniem sygnału analogowego: napięciowego 0-5Vdc, 0-10Vdc, lub prądowego 4-20mA. Podobnie jak w  analogowych regulatorach przepływu, użytkownik może także wykorzystać sygnał analogowy na wyjściu: napięciowy lub prądowy(należy sprecyzować przy zamówieniu, możliwe kombinacje w tabeli konfiguracji);
 • Optymalne ciśnienie pracy wynosi  1,73bara
 • spadek ciśnienia na zaworze zależny jest od zakresu kalibracyjnego.
 • Maksymalne ciśnienie ciśnienie gazu na wlocie wynosi 70barów
 • Maksymalne ciśnienie różnicowe dla regulatorów do  50L/min wynosi 3,4bara, natomiast dla jednostek do 100L/min do 2,8bara;
 • wymaganie zasilanie +/-15Vdc,450mA(max)
 • w cenie urządzenia kalibracja na wskazany gaz, w wybranym zakresie przepływu. Wzorcowanie w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem)
 • zawór elektromagnetyczny w urządzeniu DFC nie jest zaworem w pełni odcinającym

Na cenę urządzenia wpływają następujące czynniki:
– grupa zakresu pomiarowego w przeliczeniu na azot N2: do 10l/min, do 50l/min, 100l/min ;
–  uszczelnienia specjalne PTFE;
– rodzaj przyłączy jeśli inny aniżeli standardowe;
– wyposażenie w wyświetlacz LCD;
– dodatkowe dane kalibracyjne wprowadzone do urządzenia

Pozostałe parametry  konfiguracji urządzenia takie jak: wymagane zasilanie, rodzaj sterowania analogowego (sygnały wejścia/wyjścia) nie wpływają na cenę.

Przykładowe parametry konfiguracji podano poniżej:

Konfiguracja modelu DFC (cyfrowy regulator przepływu gazu)

Konfiguracja modelu DFC (cyfrowy regulator przepływu gazu)

np. DFC36S-VAL5-C2 52L/min N2
(cyfrowy regulator przepływu gazu model DFC, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, przyłącza 1/4″ O.D., wyświetlacz LCD, zasilanie 15Vdc, sygnał analogowy wejście/ wyjście 0-5Vdc / 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232; kalibracja dla Azotu przepływ maksymalny 52L/min)

Karta katalogowa producenta: Aalborg_DFC_2016