Cyfrowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu gazu, DPM

Cyfrowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu DPM firmy Aalborg Instruments – nowy produkt tej kategorii – zapewnia dokładny pomiar przepływu masowego, przepływu objętościowego, oraz dodatkowo ciśnienia i temperatury badanego gazu. Może być wykorzystany w badaniach naukowych oraz różnych gałęziach przemysłu:  bioreaktory, pobieranie próbek gazowych, produkcja przemysłowa, metrologia.

Urządzenia serii DPM są wieloparametrowe i wielogazowe. Umożliwiają użytkownikowi wybór do 30 różnych rodzajów gazu za pośrednictwem interfejsu OLED z joystickiem, zdalnie za pomocą interfejsów cyfrowych RS232/RS485 (oprogramowanie producenta w zestawie) lub interfejsu Modbus RTU.

Miernik DPM wyposażony jest w dwa programowalne sumatory przepływu masowego, alarmy: „HI” wysoki, „LOW” niski, „IN RANGE” w zakresie (z możliwością zaplanowania „akcji” dla alarmowanych poziomów przepływu masowego,  temperatury i ciśnienia) , automatyczne zerowanie (uruchamiane interfejsem lokalnym lub komunikacyjnym), programowalny przekaźnik SSR, programowalne wejścia i wyjścia analogowe 0-5 Vdc, 0-10 Vdc lub 4-20 mA, programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR) oraz rozbudowaną funkcjonalność autodiagnostyczną.

Przepływomierze serii DPM wieloparametrowe I wielogazowe charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru +/- (0.5%RD wartości mierzonej +0.2%FS zakresu), wskaźnikiem „turn down” 200:1, czasem odpowiedzi poniżej 20 ms. Dzięki swojej wszechstronności pozwalają na oszczędności wynikające z możliwości zastąpienia kilku podobnych urządzeń jednym miernikiem DPM.

Podstawowe cechy cyfrowych wieloparametrowych mierników przepływu gazu serii DPM:

–  jednoczesna możliwość pomiaru przepływu (masowego, objętościowego) oraz ciśnienia i temperatury badanego gazu;
–  możliwość wyboru/pomiaru jednego z 90 zdefiniowanych i zapisanych w pamięci urządzenia gazów oraz najpopularniejszych mieszanek gazowych;
–   możliwość wprowadzenia i zapisania w pamięci tzw. „mieszanka zdefiniowanej przez użytkownika” – urządzenia umożliwia wprowadzenie do pamięci dodatkowo do 20 mieszanek, w skład których może wchodzić do 5 różnych gazów (dane dla tych mieszanek będą przechowywane w pamięci wewnętrzne miernika);
–  krótki czas odpowiedzi < 20 ms;
–  wysoka standardowa dokładność pomiaru:   +/- (0.5% wartości mierzonej „RD” +0.2% pełnego zakresu kalibracyjnego „FS) – w oparciu o aktualną kalibrację;
–  wskaźnik „turndown”  200:1 (możliwość odczytu pomiaru z deklarowana dokładnością przy przepływie minimalnym równym 1/200 pełnego zakresu kalibracyjnego urządzenia);
–  dwa programowalne sumatory przepływu masowego;
–  alarmy górny, dolny lub „zakresowy”  z programowanym opóźnieniem zadziałania dla przepływu masowego, temperatury i ciśnienia;
–  programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR);
–  poszerzona funkcjaauto-diagnostyczna z sygnalizacją LED lub OLED na wyświetlaczu;
–  3 standardowe wyjścia analogowe do wyboru : 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
–  2 standardowe porty interfejsu cyfrowego do wyboru  : RS-232 i RS-485;
– opcjonalny sieciowy interfejs cyfrowy Modbus RTU z izolacją RS485;
–   programowalne wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
– uniwersalne zasilanie 9-26 Vdc;
–  opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED (o wysokim kontraście) z joystickiem’
–   przyjazne oprogramowanie producenta do konfiguracji urządzenia i kalibracji;
–  oznakowanie CE.

Przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

Konfiguracja, np. cyfrowy masowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu gazu, model DPM, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, bez przyłączy, wyświetlacz OLED, przystosowany do zasilania 9-26Vdc, wyjście analogowe 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232 z Modbus; kalibracja na Azot, przepływ maksymalny … (do wskazania, np. 200ml/min)