KOMORY RĘKAWICOWE PLAS-LABS, USA

Śluzy próżniowe (transferowe) i zabezpieczenia

05 February

Oferowane komory rękawicowe Plas-Labs, zależnie od wymagań aplikacyjnych wyposażane są w śluzy transferowe w kształcie cylindrycznym (wyższa wytrzymałość na podciśnienie) lub prostopadłościennym. Przy wyborze kształtu czy rozmiaru muszą zostać zachowane podstawowe wymagania konstrukcyjne. Śluza stanowi nie tylko przestrzeń dostępową pozwalająca na bezpieczny transfer próbek do komory głównej i na zewnątrz, ale także z uwagi na […]

Filtry i układy filtracji do komór rękawicowych Plas-Labs

01 February

  Komory Plas-Labs w zależności od wymagań procesowych mogą być wyposażone w filtry lub systemy  filtracji z wymuszeniem obiegu. Najprostszą propozycją jest filtr kapsułowy  830-Filter (HEPE & Carbon), który w małej obudowie mieści kombinowany filtr HEPA i węglowy (1), wyposażony dodatkowo w zawór zwrotny (2). Zamontowanie filtra 830-Filter w ścianie komory zależni od sposoby montażu […]

Zatyczki portów rękawicowych i przepusty portów rękawicowych

01 February

Zatyczki portów rękawicowych 800-PLUG  (lub 815-PLUG dla komory LaPetite) to idealne rozwiązanie zabezpieczające atmosferę ochronną i operatora w wypadku uszkodzenia  rękawicy. Zatyczka umieszczana  szczelnie w porcie rękawicowym odcina dostęp do atmosfery wewnętrznej komory głównej. Po zabezpieczeniu portu, operator może swobodnie dokonać oględzin i wymiany uszkodzonej rękawicy. Zatyczki portów rękawicowych wykorzystywane mogą być także na nieużywanych […]