Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa NE-8000

Współpracuje z jedną strzykawką o pojemności do 140 ml lub 200 ml (częściowo wypełnioną).

Jej siła tłoczenia wynosi do 200 lbs przy minimalnym wydatku i 100 lbs przy maksymalnym wydatku.

Zakres przepływu zależy od rozmiaru zamontowanej strzykawki, np. dla strzykawki BD o poj. 1ml minimalny wydatek wynosi 1,733 µl/h, natomiast maksymalny wydatek dla strzykawki Monoject o poj. 140 ml wynosi 340,6 ml/min.

Optymalne wymiary obudowy pozwalają na oszczędność miejsca w laboratorium (wymiary podstawy – 28,58 cm x 15,56 cm, wysokość – 16,19 cm). Waga pompy – 3,55 kg.

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-8000 dla różnych pojemności strzykawek BD  

Pojemność strzykawki Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 1,733 µl/h 312,4 ml/h
5 ml 11,28 µl/h 2034 ml/h
10 ml 16,34 µl/h 2946 ml/h
30 ml 36,57 µl/h 109,9 ml/min
60 ml 55,47 µl/h 166,7 ml/min