Pompy strzykawkowe w wersji wysokociśnieniowej, NewEra Syringe Pump

Są to pompy jednostrzykawkowe  NE-1010 (wersja o dwukrotnie wyższym ciśnieniu niż podstawowy model pompy jednostrzykawkowej NE-1000) oraz pompy NE-8000 (wersja wysokociśnieniowa).

Obie wymienione pompy mają cechy charakterystyczne dla pomp serii NE-1000, są w pełni programowalne i realizują wszystkie funkcje programowe pomp tej serii.

  • praca w trybie tłoczenia i zasysania
  • sterowanie pompą z panelu jednostki lub z komputera
  • możliwość nastawienia szybkości przepływu (wydatku) i/lub wielkości dawki
  • możliwość ustawienia do 41 kroków programowych obejmujących zmiany przepływu (wydatku), nastawy wielkości dawki, przestoje, odpowiedzi na sygnały z urządzeń zewnętrznych, sygnalizację dźwiękową
  • dozowanie z dokładnością +/-1%
  • pompy można łączyć ze sobą, by pracowały w sieci, sterowane z jednego komputera (do 100 jednostek pompowych)

 

 

Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa NE-8000

31 March

Współpracuje z jedną strzykawką o pojemności do 140 ml lub 200 ml (częściowo wypełnioną). Jej siła tłoczenia wynosi do 200 lbs przy minimalnym wydatku i 100 lbs przy maksymalnym wydatku. Zakres przepływu zależy od rozmiaru zamontowanej strzykawki, np. dla strzykawki BD o poj. 1ml minimalny wydatek wynosi 1,733 µl/h, natomiast maksymalny wydatek dla strzykawki Monoject […]

Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa NE-1010

31 March

Pompa NE-1010 współpracuje z jedną strzykawką o pojemności do 60 ml lub 140 ml (częściowo wypełnioną – do 120 ml). W porównaniu do pomp NE-1000  pompa serii NE-1010: wytwarza około dwukrotnie większą siłę tłoczenia przy identycznych wydatkach. Przy maksymalnym wydatku ta siła wynosi 18 lbs (8,16 kg) oraz 100 lbs (45,36 kg) przy niskim wydatku, […]