Sumator przepływu oraz jednostka wejścia/wyjścia TIO, Aalborg

 

Moduł TIO produkcji Aalborg (USA) jest kompaktową jednostką (wejścia/wyjścia I/O) pełniąca rolę przetwornika sygnału analogowego na cyfrowy, wzbogaconą o programową  możliwość zliczania przepływu medium (sumator). Jednostka jest kompatybilna z analogowymi masowymi miernikami i regulatorami przepływu Aalborg, ale także możliwa jest współpraca z innymi urządzeniami analogowymi. W cenie urządzenia oferowane jest oprogramowanie producenta.

TIO
Moduł TIO może być wyposażony w wyświetlacz oraz panel dostępowy z klawiszami funkcyjnymi. Rozbudowanie miernika przepływu o moduł TIO nadaje urządzeniu analogowemu cechy jednostki cyfrowej. W przypadku regulatorów przepływu możliwa jest ingerencja w ustawienia i sterowanie „cyfrowe” z jednostki zewnętrznej, np. (komputera). Użytkownik ma także pełen dostęp do danych urządzenia i nastawy parametrów, z poziomu menu głównego, poprzez panel przedni z klawiszami dostępowymi.
Na wyświetlaczu wskazywane są jednocześnie: aktualny/ nastawiony przepływ, wybrana jednostka przepływu oraz wartość sumaryczna przepływu (dla aktywnej funkcji sumatora).

Podstawowe parametry techniczne modułu TIO:

  • możliwość wyboru jednej z 47 jednostek przepływu (zarówno masowych jak i objętościowych), w jakich wskazywany/regulowany będzie przepływu gazu;
  • dostęp do ustawień i zmiana parametrów (także nastawy dla regulatorów) zarówno z panelu przedniego (przez klawisze funkcyjne), jak i interfejs cyfrowy: do wyboru RS232 lub RS485 (do sterowania pracą większej liczby jednostek (do 64) z jednego komputera);
  • duży wyświetlacz LCD wskazujący przepływ aktualny oraz wartość sumaryczną przepływu (w przypadku aktywacji funkcji zliczania);
  • kompaktowa konstrukcja sprawdzająca się zarówno jako wolnostojąca, wbudowana, czy też do aplikacji przenośnych;
  • dla współpracy z regulatorem przepływu gazu – możliwość zaprogramowania ustalonego przepływu, lub zmiennych parametrów (programowanie do 16 kroków);
  • możliwość wskazania/zmiany rodzaju gazu poprzez wybór z tabeli gazowe, lub wprowadzenie wartości współczynnika korelacyjnego;
  • możliwość aktywacji, dezaktywacji funkcji sumowania przepływu, wraz z dostępem do programowania funkcji sumatora: rozpoczęcie zliczania, limit zliczania, zerowanie licznika, uruchomienie akcji dla określonej wartości sumarycznej, funkcja automatycznego resetu itp.;
  • zaprogramowanie alarmów (np. niskiego, wysokiego przepływu);
  • dostęp do sygnałów analogowych na wejściu i wyjściu;
  • komunikacja cyfrowa RS232, RS485 dla sterowania z jednostki zewnętrznej, za pomocą oprogramowania producenta, lub w kodzie ASCII

 

TIO-GFM

Moduł TIO z masowym miernikiem przepływu gazu GFM

TIO-GFC

Moduł TIO z masowym regulatorem przepływu GFC

 

 

 

 

 

 

Przykładowe parametry konfiguracji:

TIO-konfiguracjaLP

Konfiguracja modułu TIO

 

Karta katalogowa producenta: en_Aalborg_TIO