Programowalna pompa dwustrzykawkowa NE-4000

Pompa NE-4000 ma wszystkie funkcje programowe pomp serii NE-1000 ( w pełni programowalne pompy jednostrzykawkowe).
Akceptuje 2 strzykawki o pojemności do 60 ml (możliwy jest montaż strzykawek o różnej pojemności).
Zakres przepływu zależy od rozmiaru zamontowanych strzykawek, np. dla strzykawek BD o poj. 1ml minimalny wydatek wynosi 1,459 µl/h, natomiast maksymalny wydatek dla strzykawek BD o poj. 60 ml wynosi 6120 ml/h (dla strzykawek marki Terumo 7635 ml/h).
Pompy NE-4000 mają łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, a optymalne wymiary pozwalają na oszczędność miejsca w laboratorium (wymiary podstawy 14,6 cm x 22,8 cm).

Funkcje i możliwości programowe pomp strzykawkowych  serii NE-4000

  • realizacja funkcji tłoczenia i zasysania
  • obsługa programowa możliwa z panelu pompy lub z jednostki zewnętrznej, np. z komputera
  • dokładność dozowania +/- 1%
  • jednostka w pełni programowalna, umożliwiająca automatyzację procesu
  • możliwość zaprogramowania przepływu (wydatku) i /lub wielkości pojedynczej dawki
  • programowanie do 41 kroków obejmujących pracę przy ustalonym wydatku, zmiany wielkości przepływu, ustawianie dawek do wydozowania, programowanie przerw, odpowiedzi na sygnały  zewnętrzne oraz sygnalizację dźwiękową
  • możliwość pracy w sieci do 100 pomp monitorowanych i sterowanych z jednego komputera
  • zasilacz dostosowany do wersji napięciowej kraju przeznaczenia
  • wykrywanie przeciążenia silnika

 

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-4000 dla różnych pojemności strzykawek BD

Pojemność strzykawki
Wydatek minimalny Wydatek maksymalny
1 ml 1,459 µl/h 191,1 ml/h
5 ml 9,495 µl/h 1244 ml/h
10 ml 13,76 µl/h 1802 ml/h
60 ml 46,7 µl/h 6120 ml/h

 

Możliwe jest, za dodatkową opłatą, wyposażenie pompy w nakładkę programową FW-1-X lub FW-1-X2. Nakładka FW-1-X zapewnia liniowy wzrost szybkości przepływu przy funkcji „ramp”, a oprogramowanie FW-1-X2, oprócz liniowego wzrostu szybkości przepływu, pozwala także na programowanie większej liczby kroków (340 zamiast 41) i zwiększoną szybkość transmisji /baud rate/.

Dostępne są także inne wersje pompy dwustrzykawkowej NE-4000: pompa do mikroprzepływów NE-4002X oraz pompa NE-4500 w wersji OEM (pod zabudowę).

Specjalne zastosowanie pomp NE-4000
Połączenie dwóch pomp NE-4000 kablem komunikacyjnym do pracy naprzemiennej (jedna z pomp pracuje w trybie tłoczenia, druga zasysania) pozwala na stworzenie systemu dualnego (DUAL NE-4000). System dualny zapewnia przepływ ciągły bez konieczności napełniania strzykawek.