Seria 830- Komora kompaktowa (compact glovebox)

Seria komór 830 o kształcie prostopadłościennym komory głównej zaprojektowana została z myślą o aplikacjach w których wymagana jest większa przestrzeń robocza komory głównej. Komory te są wyższe, a wstawienie np. wagi analitycznej z przesłoną, nie ogranicza przestrzeni pracy. Komory są idealnym rozwiązaniem do badań z wykorzystaniem odważania, oznaczania wilgoci w roztworach wodnych, związkach toksycznych, papierze, plastiku i in. Z powodzeniem wykorzystywane są do prac z substancjami toksycznymi, włóknami azbestu, osadami ściekowymi, czy oparami szkodliwymi. Nie są jednak rekomendowane do badań z wykorzystaniem węglowodorów aromatycznych.830-ABC

Na szczycie komory głównej znajduje się demontowalna pokrywa (uszczelniona grubą uszczelka i z dociskiem śrubami). Po demontażu pokrywy górnej możliwe jest wprowadzenie do komory przedmiotów, których rozmiary nie pozwalają na przeprowadzenie ich przez śluzę. Ściany frontowa i boczne formowane są z jednego fragmentu akryliku, ściana tylna i spodnia doklejone. Całość montowana jest na odrębnej tacy.

Podstawowe wyposażenie komór serii 830-:
– komora główna wyposażona w dwa zawory kulowe do przedmuchiwania atmosfery i podłączenia gazu inertnego;
– para rękawic Hypalonowych montowanych w portach rękawicowych (lub dwie pary dla komory dwustanowiskowej);
– wmontowany w ścianę boczną zawór zwrotny z filtrem Hepa/węglowym, który minimalizuje opór rękawic oraz zabezpiecza przed wytworzeniem nadmiernego ciśnienia w komorze głównej;
– listwa zasilająca wewnątrz komory głównej;
– komora wstępna- cylindryczna śluza próżniowa z manometrem, przesuwną , demontowalną tackę oraz dwa zawory kulowe- do przewietrzania gazem obojętnym i podłączenia pompy próżniowej.

Możliwe jest wyposażenie komór w dodatkowe drzwi dostępowe- wymiary opcjonalnych drzwi podano niżej.

Dostępne rozmiary komór serii 830- :
Komory serii 830- proponowane są wersji jedno i dwustanowiskowej:

Wersja jednostanowiskowa (dwie rękawice):

                                                                             830-ABC/EXP                   830-ABB/EXP
Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys..):         71 x 58 x 74cm                  89 x 74 x 76cm
Wymiary zewnętrzne (ze śluzą):                          110 x 61 x 79cm                125 x 76 x 79cm
Zbliżona pojemność :                                                   306L                                498L
Opcjonalne drzwi (szer x wys.):                              40 x 56cm                         54.6 x 56cm


Wersja dwustanowiskowa (trzy , cztery rękawice):

                                                       830-ABD/EXP (3-rękawice)            830-ABE/EXP (4-rękawice)
Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys..):        122 x 74 x 81cm                       152.4 x 74 x81cm
Wymiary zewnętrzne (ze śluzą):                           160 x 79 x 86cm                      193 x81.2 x 89cm
Zbliżona pojemność :                                                   730L                                          912L
Opcjonalne drzwi (szer x wys.):                              54.6 x 61cm                             54.6 x 61cm

830-ABD830-ABE_0

Producent wykonuje także dodatkowe modyfikacje komór serii 830-, np. montaż dodatkowych rękawic na ścianie tylnej, montaż podwieszanej półki, integracja układu osuszającego, zmiana śluzy na śluzę o kształcie prostokątnym i ewentualny montaż automatycznej blokady drzwi śluzy ( podczas gdy otworzone są jedne drzwi, nie ma możliwości otwarcia drugich drzwi), oraz inne udoskonalenia.

Na bazie komór serii 830- producent proponuje także rozwiązania wykorzystujące filtrację przez filtry HEPA. Kilka propozycji poniżej.

830-ABB/CLC/EXP komora na bazie 830-ABB/EXP, z systemem cyrkulacji przez filtry HEPA,

umożliwiająca pracę w podciśnieniu. Monitorowanie podciśnienia możliwe na manometrach. Wymuszony obieg i zastosowanie filtrów HEPA umożliwia

prowadzenie badań z wymagającymi próbkami, z zachowaniem ochrony personelu.

800_HEPA_CLC_0.png

830-ABC/EXP/SPCL/800-HEPA/S oraz 830-ABC/EXP/SPCL/800-HEPA/D – komory na bazie 830-ABc/EXP z pojedynczym lub podwójnym filtrem HEPA. Praca oprowadzona jest w atmosferze powietrza przechodzącego z otoczenia do komory przez filtr HEPA. Wylot wyprowadzony jest do kanału wentylacyjnego, a w przypadku wersji z podwójnym filtrem, może być dodatkowo zabezpieczony filtrem HEPA lub 5mikronowym filtrem szklanym. Komora także pracuje w podciśnieniu.

800_HEPAD_2.png Poza filtrami HEPA możliwe zastosowanie filtrów ULPA lub filtra z węgla aktywowanego.