Posts Tagged “filtracja”

Halo – oczyszczacz powietrza w laboratorium

W systemie Halo powietrze obecne w laboratorium jest nieustannie zasysane do wnętrza urządzenia, gdzie podlega filtracji. Filtr wychwytuje cząsteczki wywołujące  szkodliwe opary i wtłacza oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia poprzez dyskretne wywietrzniki boczne. Molekularny system filtracji klasy laboratoryjnej zawiera Neutrodine – wyjątkową wysokowydajną mieszaninę węgla aktywnego, która w połączeniu z cząstkowym filtrem wstępnym wychwytuje szeroką gamę lotnych związków stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Halo występuje w trzech wersjach, zaprojektowanych na potrzeby laboratoriów, w których mogą występować odpowiednio Lotne Związki Organiczne (LZO), opary formaldehydów lub kwasów. Najnowsza propozycja producenta – „Chemplus” umożliwia detekcje i filtrację szerokiego spektrum zanieczyszczeń.

Podstawowa charakterystyka oczyszczaczy powietrza w systemie Halo:

 • Prosta instalacja urządzenia – Halo jest autonomicznym urządzeniem, które można łatwo zamontować wprost na suficie, bez potrzeby podłączania go do systemu wentylacji (dla zwiększenia zasięgu filtracji można zainstalować kilka urządzeń naraz)
 • dzięki technologii SMART i aplikacji eGuard urządzenie jest łatwe w obsłudze – operator może łatwo skontrolować jego stan za pomocą smartfona, zmienić ustawienia lub sprawdzić konieczność przeprowadzenia konserwacji
 • o czystości powietrza informuje użytkowników dyskretna listwa świetlna, pulsująca dioda sygnalizuje proces wykrywania i wychwytywania szkodliwych emisji
 • urządzenie może pracować w sposób ciągły
 • niskie zużycie energii

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą: Erlab_HALO – ULOTKA

Bezkanałowe systemy filtracji do szaf na chemikalia – seria ChemTrap

ChemTrap to seria urządzeń zaprojektowanych do ochrony personelu laboratorium przed szkodliwymi emisjami wydostającymi się z szaf, w których przechowywane są chemikalia (np. w czasie ich otwierania). Opary z wnętrza szafy są wychwytywane i zatrzymywane przez filtry, w efekcie czego do laboratorium trafia oczyszczone i bezpieczne dla użytkowników powietrze. ChemTrap są urządzeniami autonomicznymi, bezkanałowymi, które nie wymagają doprowadzania powietrza z zewnątrz.

Filtry ChemTrap są kompatybilne z szeroką gamą obecnych na rynku szaf na chemikalia o średnicy wylotu powietrza równej 75, 80 lub 100 mm. Instalacja jest bardzo prosta, odbywa się za pomocą dostarczonej w zestawie rurki, która pasuje do otworów z tyłu lub z boku szafy.

Urządzenia oferowane są w dwóch modelach – dla szaf niskiego i wysokiego bezpieczeństwa.

Możliwość wyboru spośród 3 typów filtrów – dostosowanych do oparów pochodzenia organicznego (AS), przeznaczonych do stosowania głównie w przypadku kwasów (BE) oraz w przypadku przechowywania proszków (filtr HEPA H14 o sprawności 99,995% dla cząstek powyżej 0,1 mikrona).

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą produktu: Erlab_CHEMTRAP – ULOTKA

Systemy przechowywania chemikaliów z filtracją bezkanałową – seria Captair Smart

 

System przechowywania chemikaliów stworzony w ramach serii Captair Smart obejmuje kilka modeli w pełni autonomicznych szaf na odczynniki chemiczne. Zapewniają one pełną ochronę personelu przed szkodliwymi oparami emitowanymi przez materiały przechowywane w laboratorium. Dzięki technologii FLEXTM – połączeniu uniwersalnych modułowych kolumn filtracyjnych oraz gamy specjalistycznych filtrów molekularnych i węglowych – szafy sprawdzają się w najróżniejszych zastosowaniach laboratoryjnych. Captair Smart nie wymagają stosowania zewnętrznego układu wentylacyjnego, co pozwala wyeliminować zrzuty zanieczyszczeń do atmosfery i chronić środowisko. Odznaczają się niskim zużyciem energii. Technologia SMART zapewnia możliwość monitorowania urządzenia w czasie rzeczywistym, również zdalnie.

Podstawowa charakterystyka szaf na odczynniki chemiczne serii Captair Smart:

 • Dzięki technologii SMART operator dysponuje wiedzą na temat działania urządzenia w czasie rzeczywistym. Sygnały świetlne i dźwiękowe informują o otwarciu drzwi, nasyceniu filtra i awarii wentylatora
 • aplikacja eGuard pozwala na zdalne monitorowanie pracy wyciągu i zmianę ustawień, a także przekazuje ostrzeżenia o awarii bezpośrednio na urządzenia mobilne, tablety lub PC
 • konfigurowalny system filtracji powietrza umieszczony ponad obudową może być dostosowany do filtrowania gazów, rozpuszczalników, pyłów lub cząstek chemicznych. Wydajny system recyrkulacji powietrza w pomieszczeniu zapewnia bezpieczeństwo operatora i innych pracowników, uwalniając z powrotem do laboratorium powietrze wolne od niebezpiecznych oparów.
 • zgodność z normami AFNOR NFX 15 211 / ANSI Z9.5-2012 (klasa 1 i 2),
 • dodatkowe sensory pozwalają wykryć obecność rozpuszczalników, kwasów lub formaldehydów
 • program ESP: po zatwierdzeniu przez wewnętrzne laboratorium Erlab prowadzonych przez Państwa czynności lub procesów, urządzenie otrzymuje od producenta indywidualny certyfikat użytkowania.
 • w ofercie dostępne są modele podblatowe i nablatowe przeznaczone dla podręcznych ilości chemikaliów
 • w modelach wolnostojących można zaplanować regulowane półki odporne na zalanie, systemy wysuwane oraz szeroki wybór szuflad w dogodnej konfiguracji

 

Zachęcamy do zapoznania się broszurą produktową: Erlab_CAPTAIR SMART SZAFY – ULOTKA

 

Bezkanałowe filtrujące okapy laboratoryjne – seria Captair Smart

 

Okapy Captair Smart (dygestoria bezwyciągowe)  zostały zaprojektowane z myślą o osobach pracujących w laboratorium i narażonych na ryzyko wdychania szkodliwych substancji chemicznych.  Zastosowanie technologii FLEXTM wykorzystującej uniwersalne modułowe kolumny filtracyjne w połączeniu z gamą specjalistycznych filtrów molekularnych i węglowych, zapewnia przydatność okapów Captair Smart w różnorodnych zastosowaniach laboratoryjnych.

Okapy są bezkanałowe – nie wymagają stosowania zewnętrznego układu wentylacyjnego, co pozwala wyeliminować bezpośrednie zrzuty zanieczyszczeń do atmosfery i chronić środowisko.

Technologia SMART zapewnia komunikację z użytkownikiem w czasie rzeczywistym, także na odległość za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Podstawowa charakterystyka okapów serii Captair Smart:

 • konfigurowalny system filtracji powietrza umieszczony ponad obudową jest skuteczny w różnych środowiskach: gazów, rozpuszczalników, pyłów lub cząstek chemicznych. Wydajny system recyrkulacji powietrza w pomieszczeniu zapewnia bezpieczeństwo operatora i innych pracowników, uwalniając z powrotem do laboratorium powietrze wolne od niebezpiecznych oparów.
 • dzięki technologii SMART operator otrzymuje informacje o funkcjonowaniu urządzenia w czasie rzeczywistym. Sygnały świetlne i dźwiękowe informują o czasie pracy okapu, prędkości powietrza na froncie komory, nasyceniu filtrów i ustawieniach wentylatora
 • aplikacja eGuard pozwala użytkownikom na zdalne monitorowanie pracy urządzenia i zmianę jego ustawień, a także przekazuje ostrzeżenia awaryjne bezpośrednio na ich urządzenia mobilne, tablety lub PC
 • dodatkowe sensory pozwalają wykryć obecność rozpuszczalników, kwasów lub formaldehydów
 • nowy elektroniczny anemometr monitorujący prędkość powietrza na froncie komory
 • zgodność z normami AFNOR NFX 15 211 / ANSI Z9.5-2012 (klasa 1 i 2)
 • niskie zużycie energii i ograniczone koszty eksploatacji
 • oświetlenie wewnętrzne lampą LED ( > 650 Lux)
 • możliwość doposażenia urządzenia w podstawę statyczną lub mobilną
 • program ESP: po zatwierdzeniu przez wewnętrzne laboratorium Erlab prowadzonych przez Państwa czynności lub procesów, zakupione urządzenie otrzymuje od producenta indywidualny certyfikat użytkowania.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą: Captair Smart – Erlab_CAPTAIR SMART – ULOTKA