Zatyczki portów rękawicowych i przepusty portów rękawicowych


Zatyczki portów rękawicowych 800-PLUG 
(lub 815-PLUG dla komory LaPetite) to idealne rozwiązanie zabezpieczające atmosferę ochronną i operatora w wypadku uszkodzenia  rękawicy. Zatyczka umieszczana  szczelnie w porcie rękawicowym odcina dostęp do atmosfery wewnętrznej komory głównej. Po zabezpieczeniu portu, operator może swobodnie dokonać oględzin i wymiany uszkodzonej rękawicy. Zatyczki portów rękawicowych wykorzystywane mogą być także na nieużywanych portach (np. serwisowych), lub jako dodatkowe zabezpieczenie atmosfery pozostawianej pod nieobecność operatora.800_PLUG_3

Dla aplikacji niewymagających idealnego odcięcia atmosfery wewnętrznej,  użytkownik może zastosować rozwiązanie inne aniżeli rękawice. Porty rękawicowe w komorze mogą być dostosowane do mocowania przepustów typu IRIS : elastyczny rękawek zaciskany w przegubie ( 800-IRS/S „1”) mocowany w obudowie  o średnicy 6” (800-IRIS „2”) oferowany w zestawie z adapterem umożliwiającym montaż na standardowych portach komory rękawicowej (800-IROS/CONV „3”). Innym rozwiązaniem jest adapter 800-BH/COV (”4”) z membranową Hypalonową osłoną portu i kilkoma nacięciami  (średnica 8” 203mm lub na życzenie 10” 524mm)

Port Options