Mikroprocesorowy cyfrowy moduł sterujący SDPROC, Aalborg

 

SDPROC-1

Moduł SDPROC

Moduł sterujący SDPROC produkcji firmy Aalborg (USA) współpracuje zarówno z masowymi regulatorami jak i miernikami przepływu gazu (jednostkami analogowymi lub cyfrowymi),  z sygnałem analogowym na wejściu i wyjściu  0-5Vdc.

Do urządzenia można podłączyć do 4 jednostek zewnętrznych (mierników lub regulatorów przepływu), z możliwością komunikacji analogowej. Moduł sterujący zapewnia niezawodną komunikację z  podłączonymi jednostkami, przy czym funkcje programowe (sterowania i kontroli przepływu) możliwe są tylko dla regulatorów przepływu.
Wraz z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie producenta do kontroli i zmiany parametrów jednostek współpracujących z SDPROC.
Dodatkowo sterowanie oraz dostęp do ustawień programowych możliwe jest z panelu przedniego modułu.
Moduł SPDROC wyposażony jest w wyświetlacz LCD (lub VFD) oraz komunikację cyfrową RS232  lub rozbudowa o Ethernet.
Na 24 pozycyjnym wyświetlaczu alfanumerycznym, w dwóch wierszach w trybie ekranu głównego wskazywane są dane z poszczególnych kanałów (urządzeń). Możliwa jest obsługa z poziomu panelu przedniego urządzenia, poprzez cztery klawisze funkcyjne, zapewniające dostęp do pełnego menu i funkcji programowych urządzenia.Użytkownik ma zatem bezpośredni wgląd do każdego podłączonego miernika/regulatora także z poziomu urządzenia.

Podstawowe funkcje modułu sterującego SDPROC:

  • wybór i zmiana jednostek przepływu;
  • wybór trybu sterowania : „Internal mode” (sterowanie z jednostki SDPROC- z klawiatury, oprogramowania przez RS232 lub Ethernet), „External mode” (sterowanie zdalne poprzez złącze 25-pin), „Program mode” (sterowanie programowe – program użytkownika zapisany w EPROM);
  • programowanie krokowe nastawy  (do 16 kroków, z możliwością powtarzania cyklu);
  • programowanie czasowe nastawy: użytkownik może zaprogramować datę i godzinę aktywacji dla nastawy w %FS (pełnego zakresu kalibracji) ta opcja pozwala na zaprogramowanie do 96 kroków;
  • programowanie stosunku przepływu poszczególnych kanałów – pozwala użytkownikowi regulować przepływ mieszanki gazowej składzie zależnym od stosunku przepływu gazów w poszczególnych kanałach;
  • programowanie poziomów alarmów i reakcji na nie (np. sygnalizacji dźwiękowej, czy odpowiedzi sygnałem dla zaworu regulatora);
  • wyprowadzone dwa kontakty „contact closure” dla każdego kanału- do wykorzystania przez użytkownika (np. jako odpowiedź urządzenia zewnętrznego na zarejestrowany alarm);
  • funkcja sumatora, z możliwością aktywacji/dezaktywacji, rozpoczęciem zliczania przy ustalonym przepływu gazu, zakończeniem zliczania po osiągnięciu danej wartości, czy akcją przez zwarcie styków, sygnalizację dźwiękowa lub zamknięcie zaworu

Sposób konfiguracji SDPROC (do zamówienia):

SDPROC-konfiguracjaLP

Konfiguracja modułu SDPROC

 

Karta katalogowa producenta: en_Aalborg__SDPROC