Pompy strzykawkowe do mikroprzepływów, NewEra Syringe Pump

Pompy strzykawkowe do mikroprzepływów  mogą być stosowane w przypadkach wymagających precyzyjnego dozowania przy bardzo niskich wydatkach. Firma New Era ma w swojej ofercie pompę jednostrzykawkową (model NE-1002X) i dwustrzykawkową (model NE-4002X).

Obie wymienione pompy strzykawkowe są w pełni programowalne, zapewniają precyzyjne liniowe zmniejszanie i zwiększanie dozowania przy minimalnym wydatku, pozwalają na regulację wydatku w zakresie od 0,008 nL/h (strzykawka 0,5 µl) do 2545 µl/min. (strzykawka 140 ml), mają wszystkie funkcje programowe serii NE-1000.

Programowalna pompa do mikroprzepływów NE-1002X

21 May

Jednostrzykawkowa pompa NE-1002X zapewnia precyzyjne dozowanie przy minimalnych wydatkach. Jest w pełni programowalna. Cechy charakteryzujące pompę do mikroprzepływów NE-1002X: akceptuje jedna strzykawkę o pojemności do 60ml (lub 140 ml – wypełnioną do 120 ml) przesuw tłoka na krok: 4,252232 nanometrów regulacja wydatku w zakresie od 0,008 nl/h (strzykawka o poj. 0,5 µl) do 2545 µl/min (strzykawka […]

Programowalna pompa dwustrzykawkowa do mikroprzepływów NE-4002X

03 May

Pompa NE-4002X może być stosowana w przypadkach wymagających precyzyjnego dozowania z minimalnym wydatkiem. Pompa NE-4002X dostępna jest także w wersji jednostrzykawkowej NE-1002X. Cechy pompy do mikroprzepływów NE-4002X: w pełni programowalna akceptuje dwie strzykawki o pojemności do 60ml (lub 140 ml – wypełnione do 120 ml) przesuw tłoka na krok: 4,252232 nanometrów regulacja wydatku w zakresie […]