Masowe mierniki przepływu gazu (FM), Aalborg

 

Prezentujemy interesującą ofertę masowych mierników przepływu gazu, amerykańskiego producenta Aalborg Instruments and Controls.

gfm

xfmdfm1

 

 

 

 

 

 

W zależności od aplikacji  w naszej ofercie znajdują się zarówno mierniki analogowe (GFM) jak cyfrowe (XFM, ZFM, DFM).

Wersję analogową można rozbudować o moduł przetwarzający sygnał analogowy w cyfrowy- opisanyna stronie moduł TIO (z sumatorem przepływu i funkcjami zmiany parametrów mierzonego gazu). Dla pewnych aplikacji masowe mierniki przepływu gazu łączy się w system także z modułem programowym SDPROC .

Podobnie jak w przypadku regulatorów przepływu gazu produkcji Aalborg (USA) elementy konstrukcyjne – czyli czujnik pomiarowy i elementy toru przepływowego mogą być wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej 316SS, a uszczelnienia z takich materiałów jak: Viton, Buna, EPR oraz PTFE/Kalrez.  Oferta stosowanych materiałów uszczelnień jest rozszerzana, a nasi doradcy  pomogą  w wyborze odpowiedniego rozwiązania.

Urządzenia w większości (poza nowy propozycją ZFM) prezentują standardową dokładność +/-1%FS (pełnego zakresu). Model ZFM jako precyzyjny cyfrowy miernik przepływu prezentuje dokładność +/-(0.5% RD odczytu +0.2%FS pełnego zakresu). Każdy miernik dostarczany jest z dokumentem wzorcowania w warunków standardowych producenta: ciśnienie 14,7psia i temperatura 21,1C. Możliwa jest odpłatna kalibracja w warunkach odbiegających od podanych.

Podstawowe cechy masowych mierników przepływu gazu:
– konstrukcja  metalowa – dobór materiałów pod względem odporności chemicznej: aluminium lub 3106SS
– duży wybór materiałów uszczelnień oraz przyłączy
– maksymalne ciśnienie gazu:  70barów (dla jednostek do 100l/min), 34,5bara dla przepływów wyższych
– optymalne ciśnienie pracy 1,73bara
– szeroki zakres przepływu (podział na grupy zakresowe)
– dokładność +-1% maksymalnego zakresu przepływu „FS” kalibracji; lub +-(0.5%RD+0.2%FS)
– powtarzalność +/-0,25% „FS” , lub 0.15% FS (dla ZFM)
– urządzenia szczelne – dopuszczalny przeciek maksymalnie 1x10exp-9 ml/sek helu
– możliwość wyposażenia w wyświetlacz LCD
– analogowe sygnały wyjścia
– możliwość wyposażenia w moduł wejścia/wyjścia z sumatorem przepływu (TIO)
– każde urządzenie dostarczane z certyfikatem wzorcowania według zaleceń NIST
– znak CE

ZASADA DZIAŁANIA MASOWEGO  MIERNIKA  PRZEPŁYWU GAZU
Podobnie jak w przypadku masowych regulatorów przepływu, gaz mierzony dzielony jest na strumienie o przepływie laminarnym: pierwotny oraz płynący przez kapilarę sensora. Stosunki wartości przepływów w obu kanałach są stałe.
Podgrzewane uzwojenia sensora omywane są przez strumień gazu, a różnica temperatur uzwojeń jest proporcjonalna do zmiany ich rezystancji. Przyrost rezystancji mierzony  Mostkiem Wheatstona proporcjonalny jest  do chwilowej wartości przepływu. Generowane sygnały analogowe wyjściowe:  0 do 5V lub 4 do 20 mA, w oparciu o masę molekularną gazu przeliczane są na przepływ.
Zmiany warunków ciśnienia i temperatury  gazu w pewnych określonych granicach nie wpływają  na wartości przepływu.

Cyfrowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu gazu, DPM

22 August

Cyfrowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu DPM firmy Aalborg Instruments – nowy produkt tej kategorii – zapewnia dokładny pomiar przepływu masowego, przepływu objętościowego, oraz dodatkowo ciśnienia i temperatury badanego gazu. Może być wykorzystany w badaniach naukowych oraz różnych gałęziach przemysłu:  bioreaktory, pobieranie próbek gazowych, produkcja przemysłowa, metrologia. Urządzenia serii DPM są wieloparametrowe i wielogazowe. Umożliwiają użytkownikowi […]

Precyzyjny- cyfrowy masowy miernik przepływu gazu, ZFM

22 August

Najnowsza propozycja Aalborg – precyzyjny masowy miernik przepływu gazu, w wersji cyfrowej. Cena uzależniona jest od rodzaju obudowy (aluminium,  SS), wyposażenia w wyświetlacz OLED z joystickiem,  zakresu pomiarowego oraz rozmiaru przyłączy i rodzaju uszczelnienia (jeśli inne aniżeli oferowane standardowo). W odróżnieniu od XFM poza możliwością pomiaru gazu innego aniżeli kalibracyjny, precyzyjne mierniki cyfrowe ZFM prezentują […]

Cyfrowy – masowy miernik przepływu gazu, XFM

10 August

Cyfrowe masowe mierniki przepływu gazu , model XFM oferowane są w kilku grupach cenowych, zależnie od zakresu kalibracyjnego oraz dodatkowego wyposażenia. Na cenę miernika ma wpływ rodzaj materiału (aluminium lub SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE), ewentualnie rodzaj przyłączy jeśli jest inny aniżeli standardowo oferowane dla danego modelu. Urządzenia są w pełni […]

Analogowy – masowy miernik przepływu gazu, GFM

27 August

Masowe mierniki gazu w wersji analogowej oferowane są w szerokim zakresie przepływów. Producent podzielił urządzenia na grupy cenowe zależnie od zakresu przepływu. Na ceną miernika ma także wpływ rodzaj materiału (aluminium czy SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE) oraz przyłącza inne aniżeli standardowe (dla danego modelu). Dokładności standardowe prezentują się następująco: – […]