Precyzyjny- cyfrowy masowy miernik przepływu gazu, ZFM

Najnowsza propozycja Aalborg – precyzyjny masowy miernik przepływu gazu, w wersji cyfrowej. Cena uzależniona jest od rodzaju obudowy (aluminium,  SS), wyposażenia w wyświetlacz OLED z joystickiem,  zakresu pomiarowego oraz rozmiaru przyłączy i rodzaju uszczelnienia (jeśli inne aniżeli oferowane standardowo).zfm

W odróżnieniu od XFM poza możliwością pomiaru gazu innego aniżeli kalibracyjny, precyzyjne mierniki cyfrowe ZFM prezentują także wielozakresowość. W zakresie maksymlanego dopuszczalnego przepływu (w przeliczeniu na azot) użytkownik może poza zmianą gazu mierzonego na inny, zmieni także zakres pomiarowy- co jest unikalnym rozwiązaniem. Zmiana ta nie wpływa na dokładność pomiaru. Niezależnie od rekonfiguracji zakresu pomiarowego, urządzenie nadal wskazuje z gwarantowaną dokładnością +/- (0.5% RD wskazania +0.2% FS pełnego zakresu).
Rekonfiguracja zakresu związana jest nie tylko z współczynnikiem korekcyjnym względem azotu, ale także z danymi tabeli kalibracyjnej.  Na tę chwilę producent dostarcza dane dla 6 rodzajów gazów (dla których możliwa jest rekonfiguracja zakresu pomiarowego: azot, powietrze, dwutlenek węgla, tlen, argon i hel).
Urządzenia są w pełni cyfrowe, rodzaj interfejsu do wyboru: RS232, RS485, Modbus. Dostarczane z oprogramowaniem producenta- możliwe własne programowanie, lub wykorzystanie kodu ASCII.

Podstawowe cechy precyzyjnych mierników cyfrowych serii ZFM:

– urządzenia  wielo (multi) -gazowe i wielo (multi) -zakresowe. Funkcja zachowywana do ciśnienia 6bar;
– maksymalny zakres kalibracyjny (w przeliczeniu na azot) od 3.125ml/min do 10L/min (producent przewidział 7 różnych zakresów);
– standardowa dokładność: +/- (0.5% RD +0.2%FS) – w oparciu o aktualną kalibrację;
– wymagane zasilanie – uniwersalne 14-26Vdc;
– możliwość pomiaru w 46różnych jednostkach inżynierskich (wraz z jednostką zdefiniowaną przez użytkownika);
– możliwość przechowywania w pamięci do 10 dodatkowych pakietów danych  kalibracyjnych;
– dwa programowalne sumatory przepływu;
– programowalne wyjście impulsowe (przez SSR);
– możliwość ustawienia alarmów wysokiego i niskiego przepływu;
– jedno programowane wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
– wyjście analogowe- do wyboru 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
– zachowane w pamięci w pamięci urządzenia współczynniki korekcyjne gazów względem azotu – 26 współczynników;
– port interfejsu cyfrowego RS232 lub RS485 (testowo / konfiguracyjny) lub opcjonalnie Modbus  RTU;
– możliwość pracy w sieci ( dla opcji RS485) do 247 jednostek;
– funkcja automatycznego zerowania sensora (lokalnie lub programowo);
– poszerzone funkcje samo-diagnostyczne z sygnalizacją LED  lub OLED- na wyświetlaczu;
– opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED  (kontrast 128×64) z joystickiem dostępu do menu programowego oraz dodatkowym klawiszem funkcyjnym „Esc”;
– Oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji / rekonfiguracji ustawień miernika;
– oznakowanie CE

– „turndown ratio”  133.3:1;
– ciśnienie maksymalne 500psig  (maksymalny spadek ciśnienia 0.8psi przy 10L/min);
–  w cenie urządzenia kalibracja dla jednego gazu, na wskazany zakres: kalibracja w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem);  możliwa kalibracja niestandardowa- odpłatnie;
– rodzaj przyłączy zależny od modelu- dla ZFM 17 (do 10L/min standardowo 1/4” OD, możliwa zmiana na 1/8”OD, 6mm OD, 3/8” OD lub 1/4” VCR.

Poniżej podano przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

zfm-konfiguracja

np. ZFM17S-VAL6-A2 200ml/min N2 (azot)
(precyzyjny – cyfrowy masowy mierni przepływu gazu, model ZFM, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, przyłącza 1/4″ OD, wyświetlacz OLED, przystosowany do zasilania 14-26Vdc, wyjście analogowe 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232; kalibracja na Azot, przepływ maksymalny 200ml/min)