Programowalna pompa ssąco-tłocząca, NE-1000

 

W pełni programowalna pompa jedno strzykawkowa, pracująca w trybie ssania lub tłoczenia. Idealna do aplikacji, gdzie wymagane jest kontrolowane dozowanie w zaprogramowanym krokowo cyklu. Pełna obsługa programowa możliwa także z panelu pompy, a ustawienia programowe przechowywane są w pamięci urządzenia.

Pompa z silnikiem krokowym, pozwala na zachowanie dokładności dozowania +/-1%.

NE-1000

Podstawowe funkcje pompy NE-1000:

 • współpracuje z 1 strzykawką; akceptuje strzykawki od najmniejszych rozmiarów do 60ml, lub 140ml (częściowo wypełnioną)
 • dokładność dozowania +/-1%;
 • praca w trybie tłoczenia lub zasysania (wybór kierunku przepływu klawiszem funkcyjnym);
 • nastawa wydatku (przepływu) w jednej z dostępnych jednostek: ml/hr, ul/hr, ml/min, ml/min- wybór kombinacją klawiszy funkcyjnych
 • możliwość nastawy wielkości dozy  w uL, lub mL
 • pełne programowanie z panelu przedniego, lub z komputera (komunikacja szeregowa kablem komunikacyjnym CBL-PC-PUMP- oraz oprogramowanie : darmowe PumpTerm lub zaawansowane oprogramowanie SyringePumpPro z odpłatną licencją);
 •  w ramach programu użytkownik może ustawić do 41 kroków programowych obejmujących zarówno pracę przy ustalonym wydatku, zmiany przepływu, nastawy wielkości dawki/dozy, przestoje/ pauzy, ewentualne odpowiedzi na sygnały z urządzeń zewnętrznych czy sygnalizację dźwiękową;
 • pompy NE-1000 można łączyć ze sobą – by pracowały w sieci i były sterowane z jednego komputera z oprogramowaniem (koniecznie połączenie kablem sieciowym CBL-NET i kablem CBL-PC-PUMP);
 • Funkcja wykrywania przeciążenie silnika;
 • produkuje nacisk rzędu 15lb (6,8kg) przy dużym przepływie oraz 35lb ( 15,87kg) przy niskich wartościach przepływu, np. 10 ml/hr;
 • Zakres przepływu zależny od rozmiaru zamontowanej strzykawki , np. dla strzykawki o poj. 1ml minimalny wydatek wynosi 0.73 µL/hr, natomiast maksymalny dla strzykawki o poj. 60ml wynosi 2100 mL/hr;
 • każda jednostka wyposażona jest w zasilacz dostosowany do wersji napięciowej kraju przeznaczenia

 

Przykładowe wydatki dla wybranych strzykawek podano w tabeli poniżej:

Rozmiar strzykawki
Maksymalny wydatek
Minimalny wydatek
0.5 µL 25.49 µL/hr 0.001 µL/hr
1 mL 52.86 mL/hr 0.727 µL/hr
3 mL 223.8 mL/hr 3.076 µL/hr
5 mL 372.5 mL/hr 5.119 µL/hr
10 mL 607.6 mL/hr 8.349 µL/hr
20 mL 966.2 mL/hr 13.28 µL/hr
30 mL 1260 mL/hr 17.32 µL/hr
60 mL 2120 mL/hr 29.1 µL/hr
140 mL 3470 mL/hr 47.7 µL/hr

 

Karta katalogowa producenta: NE-1000Brochure