Archiwum ‘Pompy strzykawkowe w wersji wysokociśnieniowej’ Kategoria:

Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa NE-8000

Współpracuje z jedną strzykawką o pojemności do 140 ml lub 200 ml (częściowo wypełnioną).

Jej siła tłoczenia wynosi do 200 lbs przy minimalnym wydatku i 100 lbs przy maksymalnym wydatku.

Zakres przepływu zależy od rozmiaru zamontowanej strzykawki, np. dla strzykawki BD o poj. 1ml minimalny wydatek wynosi 1,733 µl/h, natomiast maksymalny wydatek dla strzykawki Monoject o poj. 140 ml wynosi 340,6 ml/min.

Optymalne wymiary obudowy pozwalają na oszczędność miejsca w laboratorium (wymiary podstawy – 28,58 cm x 15,56 cm, wysokość – 16,19 cm). Waga pompy – 3,55 kg.

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-8000 dla różnych pojemności strzykawek BD  

Pojemność strzykawki Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 1,733 µl/h 312,4 ml/h
5 ml 11,28 µl/h 2034 ml/h
10 ml 16,34 µl/h 2946 ml/h
30 ml 36,57 µl/h 109,9 ml/min
60 ml 55,47 µl/h 166,7 ml/min

Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa NE-1010

Pompa NE-1010 współpracuje z jedną strzykawką o pojemności do 60 ml lub 140 ml (częściowo wypełnioną – do 120 ml).

W porównaniu do pomp NE-1000  pompa serii NE-1010:

  • wytwarza około dwukrotnie większą siłę tłoczenia przy identycznych wydatkach. Przy maksymalnym wydatku ta siła wynosi 18 lbs (8,16 kg) oraz 100 lbs (45,36 kg) przy niskim wydatku, np. 10 ml/h.
  • jej maksymalna szybkość przepływu (wydatek) jest znacznie większa ( wydatek pompy NE-1010 od 1,459 µL/h dla strzykawki BD o poj. 1 ml do 6120 ml/h dla strzykawki BD o poj. 60 ml oraz do 208,3 ml/min dla strzykawki Monoject o poj. 140 ml).

 

Wybrane przykładowe wydatki pomp NE-1010 dla różnych pojemności strzykawki BD

Pojemność strzykawki Wydatek minimalny
Wydatek maksymalny
1 ml 1,459 µl/h 191,1 ml/h
5 ml 9,495 µl/h 1244 ml/h
10 ml 13,76 µl/h 1802 ml/h
30 ml  30,79 µl/h 4035 ml/h
60 ml 46,7 µl/h  6120 ml/h