Filtry i układy filtracji do komór rękawicowych Plas-Labs

 

Komory Plas-Labs w zależności od wymagań procesowych mogą być wyposażone w filtry lub systemy  filtracji z wymuszeniem obiegu.
Najprostszą propozycją jest filtr kapsułowy  830-Filter (HEPE & Carbon), 830_Filter_IIktóry w małej obudowie mieści kombinowany filtr HEPA i węglowy (1), wyposażony dodatkowo w zawór zwrotny (2). Zamontowanie filtra 830-Filter w ścianie komory zależni od sposoby montażu będzie pozwalało na przechodzenie atmosfery tylko w jednym kierunku (na zewnątrz przez filtr) lub do wnętrza. Rozwiązanie takie jest standardowym wyposażeniem w komorach serii 830-. Poza filtrowaniem gazu  wydostającego  się z komory po przekroczeniu progu nadciśnienia, rozwiązanie takie ogranicza opór rękawic i pozwala na wygodną manipulację wewnątrz komory.

Inna propozycja dużych fitrów  HEPA (ewentualnie ULPA lub kombinowanych oferowana jest w komorach pełniących rolę izolatora (komór do bezpiecznej pracy w podciśnieniu). Mogą być montowane w układzie cyrkulacji z dmuchawą, lub w układzie z otartym wylotem.

Plas Labs oferuje różne rodzaje wkładów węglowych zależnie od wymagań aplikacyjnych:

– HEPA/CARB Hepa z  nieimpregnowanym wkładem węglowym  absorbujący większość węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, rozpuszczalniki, opary aromatyczne, aldehydy, ketony, alkohole, kwasy organiczne, estry, związki siarki;
– 800-CARB (A) impregnowany filtr węglowy do oparów alkalicznych;
– 800-CARB(b) impregnowany filtr węglowy do amoniaku i amin;
– 800-CARB(C)nieimpregnowany filtr węglowy absorbujący węglowodory aromatyczne, opary organiczne, ketony, alkohole, kwasy organiczne, estry, związki azotowe.

800_HEPACARB

Kombinowany filtr 800-HEPA/D (1) z filtrem węglowym (2)