Archiwum ‘SPRZĘT KONTROLNO – POMIAROWY AALBORG, USA’ Kategoria:

Inteligentny precyzyjny cyfrowy regulator przepływu gazu DPC

 

Cyfrowy regulator firmy Aalborg Instruments – model DPC zapewnia precyzyjną  kontrolę natężenia przepływu  gazu, wskazując jednocześnie poza przepływem masowym lub objętościowym temperaturę oraz ciśnienie mierzonego medium.

Urządzenie może być wykorzystywane w badaniach naukowych oraz różnych gałęziach przemysłu: bioreaktory, pobieranie próbek gazowych, produkcja przemysłowa, metrologia.

Cyfrowe regulatory przepływu serii DPC są urządzeniami współpracującymi z wieloma gazami, tzw. wielogazowe. Użytkownik może wybrać  z tabeli programowej do 90 rodzajów gazów oraz popularnych mieszanek gazowych – wybór  za pośrednictwem interfejsu lokalnego (na wyświetlaczu OLED)  lub zdalnie poprzez interfejs RS232 / RS485 (oprogramowanie producenta w zestawie) bądź przez Modbus RTU. Poza bogatą  tabelą gazową użytkownik ma dodatkowo możliwość zdefiniowania do 20 mieszanek gazowych (nawet do 5 składników).

Regulatory przepływu DPC mogą być sterowane cyfrowo, analogowo lub lokalnie, bądź realizować zaprogramowane wcześniej kroki. Wyposażone są w dwa programowalne sumatory przepływu, alarmy przepływu: niski, wysoki lub „w zakresie” (in range), alarm temperaturowy  i ciśnienia, funkcję automatycznego zerowania, programowalny przekaźnik SSR, programowalne wejścia i wyjścia analogowe 0-5 V DC, 0-10 V DC lub 4-20 mA, programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR) oraz rozbudowaną funkcję autodiagnostyczną.

Urządzenia z serii DPC charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru ± (0,5% wartości mierzonej + 0,2% zakresu), wskaźnikiem „turn-down” 200:1 oraz  czasem odpowiedzi poniżej 150 ms.

Podstawowe cechy cyfrowych masowych regulatorów przepływu gazu DPC:

 •   urządzenie wielogazowe – może obsługiwać do 90 różnych gazów i mieszanek gazowych    zdefiniowanych i zapisanych w pamięci urządzenia;
 •  dodatkowa możliwość zdefiniowania  do 20 mieszanek, w skład których może wchodzić aż do 5 różnych gazów;
 • krótki czas odpowiedzi  100-150 ms;
 • standardowa dokładność +/- (0.5% RD wartości mierzonej +0.2%F.S. pełnego zakresu  kalibracyjnego) – w oparciu o aktualną kalibrację;
 • powtarzalność: +/- 0.2% F.S. ;
 •   wskaźnik „turn- down”  200:1 (możliwość odczytu pomiaru z deklarowaną dokładnością przy przepływie minimalnym równym 1/200 pełnego zakresu kalibracyjnego urządzenia);
 •   współczynnik temperaturowy przepływu: 0.05% F.S.  / °C;
 • zakres temperatur : -10 do 60°C;
 • maksymalne ciśnienie wewnątrz jednostki:  120psig ;
 •   maksymalny kontrolowany zakres przepływu: 133% F.S.  pełnego zakresu kalibracji;
 •  dwa programowalne sumatory przepływu masowego;
 • alarmy górny, dolny lub „zakresowy” z programowanym opóźnieniem zadziałania dla przepływu masowego, temperatury i ciśnienia;
 •   programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR);
 •   poszerzona funkcja auto-diagnostyczna z sygnalizacją LED  (dioda) lub OLED (na wyświetlaczu);
 • do wyboru 3 standardowe wyjścia analogowe: 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
 •   do wyboru 2 standardowe interfejsy komunikacyjne: RS-232 i RS-485;
 •   opcjonalny sieciowy interfejs cyfrowy Modbus RTU ;
 •   programowalne wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
 •   uniwersalne zasilanie 12-26 Vdc (dla DPC07/17/37/47) oraz 24-26Vdc (dla serii DPC57/67/77);
 •   opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED z joystickiem;
 •   darmowe, przyjazne oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji (RS-232/RS-485);
 •  programowalna tabela procesowa –  do 16 kroków programowych obejmujących nastawy przepływu, zmiany – wzrost / spadek  przepływu ;
 •   standardowe warunki kalibracji: 14.7psia, 21.1°C (specjalne wymagania kalibracyjne za dodatkową opłatą)

Przykładowe parametry konfiguracji poniżej:

np. DPC17S-V0L6-AA3 200mL/min N2
(inteligentny precyzyjny cyfrowy regulator przepływu gazu model DPC, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, przyłącza do ustalenia jako „opcja”., wyświetlacz OLED, zasilanie 12-26Vdc, sygnał analogowy wejście/ wyjście 0-5Vdc / 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232 z MOdbus; kalibracja dla Azotu przepływ maksymalny 200mL/min)

Możliwe rodzaje przyłączy dla poszczególnych zakresów pomiarowych:
– DPC07: zaciskowe na rurkę sztywną 1/8″ O.D. (F1C5 316SS lub F2C5 mosiężne);
– DPC17: zaciskowe na rurkę sztywną 1/8″  (F2C2 316SS),  1/4″ O.D. (F2C4 316SS);
– DPC37: zaciskowe na rurkę sztywną 1/4″ O.D. (F4C4 316SS);
– DPC47: zaciskowe na rurkę sztywną 3/8″ O.D. (F4C6 316SS);
– DPC57: zaciskowe na rurkę sztywną 3/8″ O.D. (F8C6 SS), 1/2″ O.D. (F8C8 SS);
– DPC67/77 zaciskowe na rurkę sztywną 3/4″ O.D. (1210-1-12-316 SS).

Karta katalogowa producenta: Aalborg_DPC_2019

Cyfrowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu gazu, DPM

Cyfrowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu DPM firmy Aalborg Instruments – nowy produkt tej kategorii – zapewnia dokładny pomiar przepływu masowego, przepływu objętościowego, oraz dodatkowo ciśnienia i temperatury badanego gazu. Może być wykorzystany w badaniach naukowych oraz różnych gałęziach przemysłu:  bioreaktory, pobieranie próbek gazowych, produkcja przemysłowa, metrologia.

Urządzenia serii DPM są wieloparametrowe i wielogazowe. Umożliwiają użytkownikowi wybór do 30 różnych rodzajów gazu za pośrednictwem interfejsu OLED z joystickiem, zdalnie za pomocą interfejsów cyfrowych RS232/RS485 (oprogramowanie producenta w zestawie) lub interfejsu Modbus RTU.

Miernik DPM wyposażony jest w dwa programowalne sumatory przepływu masowego, alarmy: „HI” wysoki, „LOW” niski, „IN RANGE” w zakresie (z możliwością zaplanowania „akcji” dla alarmowanych poziomów przepływu masowego,  temperatury i ciśnienia) , automatyczne zerowanie (uruchamiane interfejsem lokalnym lub komunikacyjnym), programowalny przekaźnik SSR, programowalne wejścia i wyjścia analogowe 0-5 Vdc, 0-10 Vdc lub 4-20 mA, programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR) oraz rozbudowaną funkcjonalność autodiagnostyczną.

Przepływomierze serii DPM wieloparametrowe I wielogazowe charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru +/- (0.5%RD wartości mierzonej +0.2%FS zakresu), wskaźnikiem „turn down” 200:1, czasem odpowiedzi poniżej 20 ms. Dzięki swojej wszechstronności pozwalają na oszczędności wynikające z możliwości zastąpienia kilku podobnych urządzeń jednym miernikiem DPM.

Podstawowe cechy cyfrowych wieloparametrowych mierników przepływu gazu serii DPM:

–  jednoczesna możliwość pomiaru przepływu (masowego, objętościowego) oraz ciśnienia i temperatury badanego gazu;
–  możliwość wyboru/pomiaru jednego z 90 zdefiniowanych i zapisanych w pamięci urządzenia gazów oraz najpopularniejszych mieszanek gazowych;
–   możliwość wprowadzenia i zapisania w pamięci tzw. „mieszanka zdefiniowanej przez użytkownika” – urządzenia umożliwia wprowadzenie do pamięci dodatkowo do 20 mieszanek, w skład których może wchodzić do 5 różnych gazów (dane dla tych mieszanek będą przechowywane w pamięci wewnętrzne miernika);
–  krótki czas odpowiedzi < 20 ms;
–  wysoka standardowa dokładność pomiaru:   +/- (0.5% wartości mierzonej „RD” +0.2% pełnego zakresu kalibracyjnego „FS) – w oparciu o aktualną kalibrację;
–  wskaźnik „turndown”  200:1 (możliwość odczytu pomiaru z deklarowana dokładnością przy przepływie minimalnym równym 1/200 pełnego zakresu kalibracyjnego urządzenia);
–  dwa programowalne sumatory przepływu masowego;
–  alarmy górny, dolny lub „zakresowy”  z programowanym opóźnieniem zadziałania dla przepływu masowego, temperatury i ciśnienia;
–  programowalne wyjście impulsowe (poprzez SSR);
–  poszerzona funkcjaauto-diagnostyczna z sygnalizacją LED lub OLED na wyświetlaczu;
–  3 standardowe wyjścia analogowe do wyboru : 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
–  2 standardowe porty interfejsu cyfrowego do wyboru  : RS-232 i RS-485;
– opcjonalny sieciowy interfejs cyfrowy Modbus RTU z izolacją RS485;
–   programowalne wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
– uniwersalne zasilanie 9-26 Vdc;
–  opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED (o wysokim kontraście) z joystickiem’
–   przyjazne oprogramowanie producenta do konfiguracji urządzenia i kalibracji;
–  oznakowanie CE.

Przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

Konfiguracja, np. cyfrowy masowy wieloparametrowy masowy miernik przepływu gazu, model DPM, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, bez przyłączy, wyświetlacz OLED, przystosowany do zasilania 9-26Vdc, wyjście analogowe 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232 z Modbus; kalibracja na Azot, przepływ maksymalny … (do wskazania, np. 200ml/min)

Precyzyjny- cyfrowy masowy miernik przepływu gazu, ZFM

Najnowsza propozycja Aalborg – precyzyjny masowy miernik przepływu gazu, w wersji cyfrowej. Cena uzależniona jest od rodzaju obudowy (aluminium,  SS), wyposażenia w wyświetlacz OLED z joystickiem,  zakresu pomiarowego oraz rozmiaru przyłączy i rodzaju uszczelnienia (jeśli inne aniżeli oferowane standardowo).zfm

W odróżnieniu od XFM poza możliwością pomiaru gazu innego aniżeli kalibracyjny, precyzyjne mierniki cyfrowe ZFM prezentują także wielozakresowość. W zakresie maksymlanego dopuszczalnego przepływu (w przeliczeniu na azot) użytkownik może poza zmianą gazu mierzonego na inny, zmieni także zakres pomiarowy- co jest unikalnym rozwiązaniem. Zmiana ta nie wpływa na dokładność pomiaru. Niezależnie od rekonfiguracji zakresu pomiarowego, urządzenie nadal wskazuje z gwarantowaną dokładnością +/- (0.5% RD wskazania +0.2% FS pełnego zakresu).
Rekonfiguracja zakresu związana jest nie tylko z współczynnikiem korekcyjnym względem azotu, ale także z danymi tabeli kalibracyjnej.  Na tę chwilę producent dostarcza dane dla 6 rodzajów gazów (dla których możliwa jest rekonfiguracja zakresu pomiarowego: azot, powietrze, dwutlenek węgla, tlen, argon i hel).
Urządzenia są w pełni cyfrowe, rodzaj interfejsu do wyboru: RS232, RS485, Modbus. Dostarczane z oprogramowaniem producenta- możliwe własne programowanie, lub wykorzystanie kodu ASCII.

Podstawowe cechy precyzyjnych mierników cyfrowych serii ZFM:

– urządzenia  wielo (multi) -gazowe i wielo (multi) -zakresowe. Funkcja zachowywana do ciśnienia 6bar;
– maksymalny zakres kalibracyjny (w przeliczeniu na azot) od 3.125ml/min do 10L/min (producent przewidział 7 różnych zakresów);
– standardowa dokładność: +/- (0.5% RD +0.2%FS) – w oparciu o aktualną kalibrację;
– wymagane zasilanie – uniwersalne 14-26Vdc;
– możliwość pomiaru w 46różnych jednostkach inżynierskich (wraz z jednostką zdefiniowaną przez użytkownika);
– możliwość przechowywania w pamięci do 10 dodatkowych pakietów danych  kalibracyjnych;
– dwa programowalne sumatory przepływu;
– programowalne wyjście impulsowe (przez SSR);
– możliwość ustawienia alarmów wysokiego i niskiego przepływu;
– jedno programowane wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
– wyjście analogowe- do wyboru 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
– zachowane w pamięci w pamięci urządzenia współczynniki korekcyjne gazów względem azotu – 26 współczynników;
– port interfejsu cyfrowego RS232 lub RS485 (testowo / konfiguracyjny) lub opcjonalnie Modbus  RTU;
– możliwość pracy w sieci ( dla opcji RS485) do 247 jednostek;
– funkcja automatycznego zerowania sensora (lokalnie lub programowo);
– poszerzone funkcje samo-diagnostyczne z sygnalizacją LED  lub OLED- na wyświetlaczu;
– opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED  (kontrast 128×64) z joystickiem dostępu do menu programowego oraz dodatkowym klawiszem funkcyjnym „Esc”;
– Oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji / rekonfiguracji ustawień miernika;
– oznakowanie CE

– „turndown ratio”  133.3:1;
– ciśnienie maksymalne 500psig  (maksymalny spadek ciśnienia 0.8psi przy 10L/min);
–  w cenie urządzenia kalibracja dla jednego gazu, na wskazany zakres: kalibracja w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem);  możliwa kalibracja niestandardowa- odpłatnie;
– rodzaj przyłączy zależny od modelu- dla ZFM 17 (do 10L/min standardowo 1/4” OD, możliwa zmiana na 1/8”OD, 6mm OD, 3/8” OD lub 1/4” VCR.

Poniżej podano przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

zfm-konfiguracja

np. ZFM17S-VAL6-A2 200ml/min N2 (azot)
(precyzyjny – cyfrowy masowy mierni przepływu gazu, model ZFM, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, przyłącza 1/4″ OD, wyświetlacz OLED, przystosowany do zasilania 14-26Vdc, wyjście analogowe 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232; kalibracja na Azot, przepływ maksymalny 200ml/min)

 

Cyfrowy – masowy miernik przepływu gazu, XFM

Cyfrowe masowe mierniki przepływu gazu , model XFM oferowane są w kilku grupach cenowych, zależnie od zakresu kalibracyjnego oraz dodatkowego wyposażenia. Na cenę miernika ma wpływ rodzaj materiału (aluminium lub SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE), ewentualnie rodzaj przyłączy jeśli jest inny aniżeli standardowo oferowane dla danego modelu.
Urządzenia są w pełni cyfrowe, z dodatkowym wyprowadzeniem sygnału analogowego. Z poziomu komputera i oprogramowania producenta użytkownik może zmienić tabelę gazową (rodzaj
mierzonego gazu), wprowadzić nowy współczynnik korekcyjny w stosunku do gazu referencyjnego, zmienić jednostkę przepływu, zaprogramować ustawienia sumatora przepływu oraz obserwować z poziomu komputera wskazania w czasie rzeczywistą, z możliwością zapisu danych w pliku celem dalszej ich obróbki.  Po wskazaniu gazu innego aniżeli kalibracyjny urządzenie samodzielnie przelicza wyniki , by dokonywać pomiaru już dla nowego gazu.

Dokładność urządzeń wynosi +/-1% FS (pełnego zakresu kalibracyjnego).xfm

Producent wyróżnia trzy grupy cenowe mierników – zależnie od zakresu kalibracyjnego ( w przeliczeniu na azot N2):
– XFM17 – zakres przepływu do 10L/min (N2);
– XFM37 – zakres przepływu do 50L/min (N2);
– XFM47 – zakres przepływu do 100 L/min (N2)

Podstawowe cechy  cyfrowych masowych mierników gazu, model XFM:
– możliwość odczytu/pomiaru  przepływu w jednej z 32 jednostek inżynierskich;
–  w pamięci urządzenia można zapisać do 10 krzywych kalibracyjnych;
–  programowany sumator przepływu (możliwość  aktywacji lub deaktywacji,  wskazanie wartości przepływu od jakiej ma nastąpić  zliczanie, wskazanie działania które ma by podjęte po osiągnięciu kontentej wartości sumarycznej, wskazanie sumarycznej wartości  granicznej);
–  alarm niskiego i wysokiego przepływu (z możliwością nastawy wartości oraz czasu zwłoki przed podjęciem działania jeśli zaprogramujemy takowe w odpowiedzi na alarm przepływu);
–  dwa wyjścia przekaźnikowe SPDT;
–  wyprowadzenie sygnału analogowego do wykorzystania przez użytkownika : 0-5Vdc; 4-20mA;
–  32 współczynniki korekcyjne dla gazów względem azotu- do wykorzystania celem zmiany rodzaju mierzonego gazu;
– interfejs cyfrowy – do wyboru: RS232, RS485 lub Profibus DP;
–  dla opcji z interfejsem RS485- możliwość współpracy do 256 jednostek w jednej sieci;
–  funkcja automatycznego zerowania sensora ( z poziomu oprogramowania lub lokalnie) ;
–  testy diagnostyczne urządzenia ;
–  opcjonalnie duży  wyświetlacz  2×16 miejsc (z możliwością zmiany podświetlenia)

–  rodzaj przyłączy zależny jest od  modelu/zakresu pomiarowego:  ¼” O.D. przyłącza szczelne zaciskowe na przewód sztywny – XFM17, XFM37;  1/8” O.D. – XFM17; 3/8” O.D. – XFM37, XFM47 oraz 6mm O.D. – XFM17, XFM37;
–  maksymalne ciśnienie gazu 500psig
–  w cenie urządzenia kalibracja dla jednego gazu, na wskazany zakres: kalibracja w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem);
–  wymagane zasilanie 11-26Vdc

Poniżej podano przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

Konfiguracja modelu XFM (cyfrowy masowy miernik przepływu gazu)

Konfiguracja modelu XFM (cyfrowy masowy miernik przepływu gazu)

 np. XFM17S-EHL6-A2 – 1L/min N2 (azot)
(model XFM obudowa SS, uszczelnienia EPR, przyłącza 6mm OD, wyświetlacz LCD, zasilanie 11-26Vdc, wyprowadzenie sygnału analogowego 0-5Vdc; kalibracja dla Azotu – przepływ maksymalny 1L/min)

Analogowy – masowy miernik przepływu gazu, GFM

Masowe mierniki gazu w wersji analogowej oferowane są w szerokim zakresie przepływów. Producent podzielił urządzenia na grupy cenowe zależnie od zakresu przepływu. Na ceną miernika ma także wpływ rodzaj materiału (aluminium czy SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE) oraz przyłącza inne aniżeli standardowe (dla danego modelu).

Model GFM z wyświetlaczem, wersja aluminiowa, przyłącza mosiężne

Model GFM z wyświetlaczem, wersja aluminiowa, przyłącza mosiężne

Dokładności standardowe prezentują się następująco:
–  GFM17 zakres pomiarowy do 10L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
–  GFM37 zakres pomiarowy do 50L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
– GFM47 zakres pomiarowy do 100L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
– GFM57 zakres pomiarowy do 200L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu);
– GFM67 zakres pomiarowy do 500L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu);
– GFM77 zakres pomiarowy do 1000L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu)

Dla modeli GFM57, GFM67 i GFM77 możliwe jest za dodatkową opłatą wykonanie urządzenia z dokładnością +-1% FS Więcej

Precyzyjny masowy regulator przepływu gazu, analogowy (AFC)

Precyzyjny analogowy regulator przepływu gazu, model AFC oferowany jest tylko w wersji 316SS (obudowa, tor przepływu gazu, przyłącza). jako jedyny oferowany jest bez wyświetlacza. Podobnie jak model GFC może współpracować z modułem sterującym SDPROC.
Precyzyjny zawór elektromagnetyczny pozwala utrzymywać przepływ gazu na stałym poziomie. Dokładność nastawy 1%FS ( w warunkach ciśnienia i temperatury z procedury kalibracji). Masowe regulatory przepływu serii AFC oferowane są w zakresie kalibracji przepływu maksymalnego od 10ml/min do 100l/min (w przeliczeniu na azot). Więcej

Cyfrowy – masowy regulator przepływu gazu DFC

Masowe regulatory przepływu gazu w wersji cyfrowej w odróżnieniu od jednostek analogowych wykorzystują sygnał „cyfrowy” zarówno do sterowania, programowania oraz zapisu i analizy  danych przepływu gazu. Wyprowadzenie sygnału analogowego jest także możliwe.Komunikacja odbywa się przez port szeregowy RS232 lub RS485. W cyfrowych regulatorach przepływu możliwe jest nie tylko zadawanie wartości przepływu gazu, ale także zaprogramowanie procesu wieloetapowego (do 10 kroków). Wbudowany sumator (funkcję sumatora można aktywować lub dezaktywować z poziomu jednostki  PC) pozwala na zliczanie przepływu. Dodatkowe funkcje programowe sumatora pozwalają na nastawienie wartości przepływu od jakiej ma nastąpić zliczanie, wartości sumarycznej przy jakiej zliczanie ma być zakończone oraz zerowanie sumatora. Możliwy jest też zapis na bieżąco wyników procesu, w pliku danych komputera zewnętrznego. Więcej

Analogowy – masowy, regulator przepływu gazu GFC

Masowe regulatory przepływu gazu w wersji analogowej produkcji Aalborg Instruments (USA) oferowane są w szerokim zakresie kalibracji : od 10ml/min (w przeliczeniu na azot N2) do 1000l/min ( w przeliczeniu na azot N2).

Producent wyróżnia kilka grup zakresów przepływu, oferując dokładności jak poniżej:
1-szy zakres  do 10L/min – dokładność +/- 1%FS (pełnego zakresu kalibracji;
2-gi zakres do 50L/min – dokładność +/- 1% FS
3-ci zakres do 100L/min – dokładność +/-1% FS
4-ty zakres do 200L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą
5-ty zakres do 500L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą
6-ty zakres do 1000L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą. Więcej